Nordiska Afrikainstitutet

HENNING MANKELL I TRONDHEIM TILL NORDISKA AFRIKADAGARNA

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2009 14:49 CEST

 

Författaren och dramatikern Henning Mankell är en av föreläsarna vid Nordiska Afrikadagarna (Nordic Africa Days), som i år hålls i Trondheim den 1-3 oktober .

Nordiska Afrikadagarna är iår ett samarbete mellan Nordiska Afrikainstitutet och dettvärvetenskapliga akademiska nätverket Africa Network Norway. Konferensen hålls vid Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Campus Dragvoll. Övriga keynote lecturers vid konferensen är professor Patrick Chabal, en av världens främsta experter på det portugisisktalande Afrika, samt Jos Maseland, som är global samordnare för UN Habitat's State of the Region's Cities Reports.

Henning Mankell är i dag en av världens mest lästa författare och upphovsman till en lång rad romaner, flera med teman hämtade från Afrika. Mankell bor periodvis i Moçambiques huvudstad Maputo där han sedan 1985 leder teatern Teatro Avenida. Mankell är kanske mest känd för kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander vid polisen i Ystad i södra Sverige, men han har även en mer seriös sida. Romanerna Leopardens öga (1990) ochComédia infantil (1995) bygger på teman från Afrika. Hans senaste kriminalroman Den orolige mannen (Den urolige mannen) utkom i år.

Henning Mankell håller sin keynote lecture på temat "On Dignity"lördagen den 3 oktober kl 9.30-10.30. Föreläsningen hålls i huvudbyggnaden på NTNU Campus Dragvoll (skyltat från huvudingång A och B). Journalister som vill lyssna till föreläsningen och möta Henning Mankell är välkomna. Henning Mankell är tillgänglig för att möta medierna omedelbart efter föreläsningen. Journalister som vill träffa Henning Mankell bör kontakta Nordiska Afrikainstitutets kommunikationsmedarbetare Christian Palme senast den 2 oktober,e-post christian.palme@nai.uu.se, eller mobiltel. +46-18-562237.

Medierna är även välkomna att följa övriga delar av konferensen, som är uppbyggd kring 14 paneler på teman som sträcker sig från internationella relationer till ungdomsfrågor. Hela programmet för konferensen finns tillgängligt på Africa Network Norway's webbplats www.svt.ntnu.no/africanetwork/ . För frågor om konferensen var vänlig kontakta Bjørn Erring från Africa Network Norway, e-post bjorn.erring@svt.ntnu.no, eller mobiltel. +47-92632005.

Nordiska Afrikainstitutet är ett centrum för forskning, dokumentation och information om det moderna Afrika i de nordiska länderna. Institutets verksamhet är förlagd till Uppsala i Sverige och är inriktat mot att förse de nordiska länderna med aktuell, kritisk och alternativ forskning och analys om Afrika och mot samarbete mellan afrikanska och nordiska forskare. Som ett nav och en mötesplats i Norden för ett växande fält av forskning och analys strävar institutet efter att göra kunskap om Afrika tillgänglig för forskare, beslutsfattare, medier, studerande och allmänhet. Institutet finansieras gemensamt av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).