Landstinget Gävleborg

Henrik Almkvist ny landstingsdirektör

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2003 13:52 CET

Henrik Almkvist, divisionschef på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska sjukhuset i Stockholm, blir ny landstingsdirektör för Landstinget Gävleborg.

Processen för att rekrytera en ny landstingsdirektör till Landstinget Gävleborg har gått enligt de uppgjorda planerna. Processen har fungerat bra med ett bra urval av bra kandidater. Urvalsprocessen har nu kommit till ett slutskede. Majoriteten och oppositionspartierna är ense om att tillsätta Henrik Almkvist som landstingsdirektör. De fackliga organisationerna tillstyrker tillsättningen. Det formella beslutet kommer att fattas vid ett extra sammanträde i landstingsstyrelsen nästa vecka. Han kommer att tillträda som landstingsdirektör 1 januari 2004.

- Det känns rätt. Henrik Almkvist kommer att ge trygghet både inåt i organisationen och utåt mot befolkningen. Han är en garant för att tagna beslut kommer att genomföras, säger landstingsrådet Ingrid Liljegrääs.

- I den situation vi befinner oss i i Landstinget Gävleborg är det stabilitet och bra personalledning vi behöver och det tror jag vi får i Henrik Almkvist, säger oppositionsrådet Björn Brink.

Henrik Almkvist, 57 år, är legitimerad läkare och han började som gynekolog men tog aldrig ut specialistbeviset utan hoppade över till att bli specialist i allmänmedicin. Han har mer än 20 års erfarenhet som chef på olika befattningar inom sjukvården i Stockholms läns landsting.

Han har varit verksamhetschef, primärvårdschef och blockchef och under 12 år varit chefläkare i Stockholms läns landsting. En kort period har han vikarierat som sjukvårdsdirektör. Sedan den 1 april 2000 är han divisionschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus inom Karolinska sjukhuset i Stockholm.

Henrik Almkvist har även deltagit i många utredningar och varit specialsakkunnig för allmänmedicin inom Stockholms läns landsting (en motsvarighet till medicinska rådgivare i Landstinget Gävleborg). Han beskrivs som mer av en genomförare än visionär och är en social person som tycker om att arbeta i en ledningsgrupp. Han har många års erfarenhet av att arbeta tillsammans med politiker då han som chefläkare var medlem i dåvarande sjukvårdsstyrelsen.