Seccredo

Henrik Brinkhagen utses till VD för Seccredo AB

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 09:48 CEST

Henrik Brinkhagen har en gedigen erfarenhet från konsultbranschen och kommer närmast från Cupole Consulting Group. Tidigare anställningar omfattar bland annat Accenture och ICA. Henrik har erfarenhet av att utveckla stora såväl som små svenska och nordiska företag, inte sällan med en global verksamhet. Detta stämmer väl in både på Seccredo och en stor del av företagets kunder, vilka inkluderar flera av Sveriges största internationella koncerner. Seccredo är idag, utöver kontoren i Sverige, även etablerat i Riga, Köpenhamn, Warszawa och Dubai.

- Efter en omsorgsfull rekryteringsprocess är jag mycket nöjd över att presentera Henrik Brinkhagen som VD. Henrik delar Seccredos värdegrund med tillgänglighet, proaktivitet och professionalism och har starkt resultatfokus som passar väl in i Seccredos verksamhet och den fas företaget är i nu. Jag hälsar Henrik varmt välkommen, säger Lars-Göran Nilsson, styrelseordförande och grundade av Seccredo AB.

- Jag är glad och stolt över att ha fått förtroende att leda Seccredo och jag är också ödmjuk inför uppgiften. Seccredo är idag en av nordens ledande konsultbolag inom underrättelse, risk, säkerhet och kris och verkar i en bransch med en enorm marknadspotential. Jag ser verkligen fram emot att leda företaget mot fortsatt tillväxt och ökade marknadsandelar, bl.a. genom att ytterligare stärka Seccredos position som det självklara valet för företagets nuvarande såväl som nya kunder, avslutar Henrik Brinkhagen.

Nuvarande VD Mostafa Schurmann kommer att arbeta kvar i företaget som seniorkonsult med primärt fokus på arbetet med befintliga kunder samt att identifiera och utveckla nya affärer.

För mer information kontakta:

Lars-Göran Nilsson, larsgoran.nilsson@seccredo.se, +46 8 545 322 30

Henrik Brinkhagen, henrik.brinkhagen@seccredo.se, +46 8 545 322 30


Om Seccredo

Seccredo är ett av Nordens ledande konsultbolag inom underrättelse, risk, säkerhet och kris och hjälper svenska och internationella aktörer att hantera risk i en alltmer komplex värld. Framgångsrikt risk-, kris- och säkerhetsarbete kräver en förståelse för de specifika förutsättningar som gäller för varje enskild kund och Seccredo fokuserar därför på att erbjuda skräddarsydda helhetslösningar, snarare än produktlösningar. Seccredo AB ägs till 100 % av Securitas AB.

www.seccredo.se