Independent Living Institute Assistanskoll

Henrik Kjellberg, Socialdepartementet - "Nyttan av uppgiftslämnandet överväger intrånget i integriteten"

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 07:43 CEST

Kontroller i form av hembesök och att anordnare lämnar uppgifter om fel i sina kunders assistans behövs för att komma åt fusket enligt regeringen. Det intrång i integriteten detta innebär är nödvändig. Samtidigt hoppas regeringen att ISF till hösten 2014 kommer att skapa ett säkert underlag kring frågan om definiering av grundläggande behov.

Henrik Kjellberg är politiskt sakkunnig hos Äldre och Folkhälsominister Maria Larsson och förmedlar regeringens uppfattning i frågan.

Assistanskoll frågar Henrik Kjellberg varför propositionen om assistansersättning kom med i Regeringens budgetproposition och inte lades som en egen proposition.
- Regeringen är angelägen om att så fort som möjligt få fram beslut i de här förslagen. Skälet är, förutom problemets omfattning, att berörda aktörer som Försäkringskassan, ska få tid att förbereda sig på förändringarna.
Hur ser du på Vänsterpartiets kritik att det istället tyder på att regeringen vill införa förändringarna fort utan så mycket debatt?

- Jag håller inte med om det, myndigheterna behöver tid att förbereda sig och det finns fortfarande möjlighet att debattera detta i riksdagen.
När kan beslutet tas i riksdagen?
- Det bör ske under hösten, men det ligger på riksdagens bord nu.

Läs artikeln i sin helhet på Assistanskoll

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans