Folke Bernadotteakademin

Henrik Landerholm är ny svensk civil representant till Mazar-e-Sharif, Afghanistan

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 11:11 CET

Henrik Landerholm är ny svensk civil representant till Mazar-e-Sharif, Afghanistan

Henrik Landerholm utnämns i dag till Senior Civilian Representative under Sveriges ledningsansvar för den regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad i norra Afghanistan (Provincial Reconstruction Team, PRT) med högkvarter i Mazar-e-Sharif.

Landerholm var tills idag generaldirektör för Folke Bernadotteakademin, en myndighet under Utrikesdepartementet som förbättrar samordningen av Sveriges internationella fredsinsatser. Genom utbildning, samträning och övningsverksamhet utvecklar Folke Bernadotteakademin Sveriges samlade förmåga på området.

Utnämningen av Henrik Landerholm är ett led i en ökad tonvikt på civila insatser i Afghanistan och kapacitetsuppbyggnad av de afghanska samhällsstrukturerna. Den civile representanten ansvarar för övergripande politisk ledning samt svensk civil verksamhet i området, samtidigt som den militära befälhavaren ansvarar för militär verksamhet samt för säkerheten. Under våren 2012 kommer den civila representanten i Mazar-e-Sharif att överta ledningen för de samlade svenska insatserna i norra Afghanistan.

Tidigare har Henrik Landerholm bland annat varit ordförande i försvarsutskottet, politiskt sakkunnig i Försvarsdepartementet och chef för Försvarshögskolan. Landerholm kommer att tillträda sin nya befattning innevarande månad.

 

Lär mer om Folke Bernadotteakademin och ladda ner bilder http://www.folkebernadotteacademy.se 

Folke Bernadotteakademin är en myndighet under Utrikesdepartementet som förbättrar samordningen av Sveriges internationella fredsinsatser. Genom utbildning, samträning och övningsverksamhet utvecklar Folke Bernadotteakademin Sveriges samlade förmåga på området.