Sveriges Dövas Riksförbund

Henrik Sundqvist tar över ordförandeskapet

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2016 13:04 CEST

Vice ordförande Henrik Sundqvist tar över ordförandeskapet i Sveriges Dövas Riksförbund, SDR efter Hanna Sejlitz som varit förbundsordförande sedan kongressen 2013. Henrik Sundqvist tar över ordförandeskapet omgående och fram till kongressen i juni 2017.

Förbundet och dess fackklubb har efter överenskommelse erbjudit Hanna Sejlitz tjänsten som generalsekreterare. Hanna Sejlitz har tackat ja och tillträder tjänsten som generalsekreterare idag, den 14 juli 2016.

Kontakt:
Förbundsordförande Henrik Sundqvist, henrik.sundqvist@sdr.org
SMS: 0735-307 207

Pressmeddelandet på teckenspråk

Sveriges Dövas Riksförbund, SDR driver frågor, agerar kraftfullt och väcker opinion om våra mänskliga och demokratiska rättigheter. Vi arbetar för rätten och möjligheten att använda svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är av central betydelse i våra liv och avgörande för delaktighet pålika villkor i det svenska samhället. I vår verksamhet tillvaratas engagemang och vi erbjuder teckenspråkiga mötesplatser. Vi sprider kompetens och medvetenhet i vår organisation och i det samhälle som omger oss. 

Bifogade filer

PDF-dokument