Moderaterna

Henrik von Sydow nekad visum till Syrien

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2004 00:00 CEST

Med anledning av att riksdagsledamoten Henrik von Sydow idag blev nekad visum för inresa till Syrien översändes nedanstående brev till Syriens ambassadör.

Herr ambassadör,
beslutet att neka undertecknad visum för inresa till Syrien kan inte ses som annat än utryck för högradig obstruktion från den syrianska ambassadens sida. Jag tvingas konstatera att visumbeslutet dessvärre är talande för regimen i Syrien. Det stärker mitt engagemang för att idéer om mänskliga rättigheter och demokrati måste ta fäste där de är som mest nedtrampade - Mellanösterns diktaturer. Det känns än angelägnare att stödja de som förtrycks än att lyssna till dem som förtrycker.

Jag vill med det här brevet framföra min stora besvikelse över visumbeslutet som reser flera allvarliga frågor om Syriens agerande gentemot parlamentariker från Europa. Jag vill också ställa ett par frågor till ambassadören med anledning av beslutet.

1) Vilka grunder finns för att hindra en svensk riksdagsledamot att resa in i Syrien?
2) Gäller samma restriktiva inställning till beviljande av visum för samtliga parlamentariker från Europa?
3) Varför måste undertecknad i visumansökan ange huruvida jag någonsin har besökt den demokratiska staten Israel?

Jag tar mig också friheten att översända en kopia av en artikel publicerad av undertecknad i Aftonbladet 12 december 2003 om hur demokrati och mänskliga rättigheter kan etableras i arabvärlden.

Henrik von Sydow