Compare Karlstad

HerbertNathan & Co etablerar sig i Karlstad och blir nytt Compare-företag

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 17:01 CEST

HerbertNathan & Co AB - en oberoende rådgivare inom verksamhetssystem - har etablerat kontor i Karlstad och i samband med detta blivit intressentföretag i Stiftelsen Compare Karlstad.

"Compare är en organisation som jobbar och verkar för ICT-näringen i regionen och för kontakterna med den norska marknaden. Därför ser vi det som naturligt att bli ett Compare-företag för att kunna dra nytta av kontaktnätet och få stöd i olika frågor", säger Mikael Hveem (bilden) på HerbertNathan & Co i Karlstad.

Presenterar rapporten Affärssystem i Sverige

Som företag i Compare-nätverket vill HerbertNathan & Co bidra med den samlade kompetens och erfarenhet företaget har av verksamhetssystem.

"Vi är en av få helt leverantörsoberoende rådgivare på marknaden - och vi genomför och publicerar kontinuerligt omfattande analyser av de mest framträdande leverantörerna och deras system på den skandinaviska marknaden", förklarar Mikael Hveem och fortsätter: "Med hjälp av våra rapporter får kunden en översikt av marknaden samt en bra start av sitt verksamhetsprojekt och kan med insikt i relevanta frågeställningar undvika de vanligaste fallgroparna".

I höst kommer HerbertNathan & Co att presentera den senaste genomgången av affärssystem i Sverige. Rappporten presenteras inom ramen för CompareAkademien - en seminarieserie som arrangeras av Compare i syfte att sprida kompetens. "Affärssystem i Sverige" kommer att hållas torsdag 12 september kl 09:00-11.00 i Telia-huset (Karlstad).

Karlstad första etableringen utanför storstäderna

HerbertNathan & Co grundades 2003 i Danmark och har sedan dess expanderat i Skandinavien med kontor i Köpenhamn (huvudkontor), Århus, Oslo, Göteborg, Stockholm och nu även i Karlstad.

"Karlstad ligger geografiskt rätt mellan Oslo, Stockholm och Göteborg med närheten till den norska marknaden - därför blev Karlstad första etableringsorten utanför storstäderna", förklarar Mikael Hveem.

Företaget har totalt ett 20-tal medarbetare varav fem i Sverige. "Vi är alla seniora konsulter med minst 15 års erfarenhet av verksamhetssystem", berättar Mikael Hveem som varit ekonomichef, försäljare av verksamhetssystem och konsult inom affärssystem.

Vanligen genomför organisationer analys och upphandling av verksamhetssystem någon enstaka gång under en tioårsperiod medan vi jobbar med det varje dag och har genomfört ca 400 uppdrag av liknande karaktär.

"Jag har ett brinnande intresse för affärs- och verksamhetssystem. Som oberoende rådgivare vill jag hjälpa både privata och offentliga organisationer under hela kedjan av aktiviteter vid införande av verksamhetssystem - från analys, förstudie och utvärdering via upphandling till införandeprojekt och slutligen optimering".

Läs mer om HerbertNathan & Co - ett Compare-företag >>