Vänsterpartiet

Herman Schmid, EU-parlamentariker (v): EU sviker Guantanamo svensken

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 16:44 CEST

USA hävdar att svensken i Guantanamo Bay är en "olaglig krigare". Den nya termen berövar honom grundläggande mänskliga rättigheter. EU, som vid upprepade tillfällen säger sig försvara mänskliga rättigheter har inte ens tagit ställning till frågan om "olagliga krigare" har någon giltighet.
-Detta kan tolkas som att EU stödjer USA, säger Herman Schmid.

I en fråga till EU kommissionen (E-1470/03) undrar Herman Schmid vad EU, mot bakgrund av Genèvekonventionen, anser om termen "olagliga krigare". Det framgår av svaret att EU valt att inte ta ställning. Samtidigt har EU förespråkat att fångar vars status är oklar, bör ges skydd enligt Genèvekonventionen till dess att en behörig domstol kan avgöra fångens status. EU tillåter heller inte att kriget mot terrorismen, kan tillåta några förhållanden som undergräver respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

- Det skulle vara positivt om EU också kunde handla efter de goda principer man säger sig följa. Ett exempel på detta skulle vara att omedelbart fördöma termen "olagliga krigare" och återupprätta respekten för Genèvekonventionen.

-EU måste våga försvara rättsprinciper som människor slagits för i mer än en sekel, annars kommer omvärlden att tolka EUs tystnad som ett tyst stöd för USA, avslutar Herman Schmid.


För ytterligare upplysningar: Herman Schmid tel + 32 472 25 52 68 eller
hans politiske sekreterare Niklas Noaksson
+ 32 495 46 85 86