Statens folkhälsoinstitut

Heroindödsfallen ökar åter både i Sverige och övriga Europa

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:33 CET

Heroindödsfallen i Europa ökar nu åter efter flera års minskning. Det europeiska narkotikaobservatoriet beskriver utvecklingen som ett negativt trendbrott. Situationen i Europa stämmer också för Sverige, där antalet heroinrelaterade dödsfall ökar trots en utbyggd behandling med metadon och buprenorfin.

Den negativa utvecklingen av heroindödsfallen framgår av det europeiska narkotikaobservatoriets (ECNN) årsrapport som idag publiceras i alla EU-länder.

Nya svenska data som tagits fram från rättsmedicinskt undersökta dödsfall visar på samma trendbrott för heroin som i den europeiska statistiken. Heroindödsfallen ökade under 2005 efter att ha minskat under en följd av år.

En annan viktig iakttagelse i årsrapporten är att ECNN för första gången rapporterar närvaro av metadon i ett betydande antal dödsfall från England, Tyskland och Danmark. Metadon och buprenorfin (Subutex) används vid behandling av heroinmissbrukare, men förekommer också på den illegala marknaden. ECNN betonar vikten av att dödsfall i samband med missbruk av dessa preparat undersöks noggrant.

- Trendskiftet i Europa, som också verkar stämma för Svenska förhållanden inger oro, säger Bertil Pettersson vid Statens folkhälsoinstitut, som är ansvarig för samarbetet med ECNN. Det är bekymmersamt om antalet heroinrelaterade dödsfall ökar trots en utbyggnad av behandlingen med metadon och buprenorfin”.

Den nya statistiken över svenska dödsfall med koppling till narkotika finns publicerad på http://www.fhi.se/templates/Page____9874.aspx. Där redovisas, förutom heroin, också amfetamin, cannabis och övrig narkotika samt den metod som använts för att snabbare än tidigare kunna spegla utvecklingen av narkotikarelaterad dödlighet. Även ECNN:s årsrapport nås via www.fhi.se.

För ytterligare information kontakta:
Bertil Pettersson, Statens folkhälsoinstitut 08-566 135 13, e-post: bertil.pettersson@fhi.se eller Anna Fugelstad, Karolinska institutet, 070-736 23 95.