Länsstyrelsen i Kronobergs län

Hesa Fredrik - att lära sig agera vid små och stora kriser

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2017 15:24 CEST

Att samhällskriser och katastrofer inträffar vet vi - men det kan vara svårt att i förväg veta exakt vad som kommer att hända. Hur får vi information om vem Hesa Fredrik är och hur kan man förbereda sig för exempelvis ett elavbrott eller vattenbrist?

Länsstyrelsen i Kronoberg och Krissamverkan Kronoberg har skapat en webbplats hesafredrik.nu där det går att lära sig mer om VMA (viktigt meddelande till allmänheten) och vem Hesa Fredrik är. Det finns också en checklista på saker som kan vara bra att ha hemma och telefonnummer som är viktiga ha nära till hands om en kris skulle inträffa. Målgruppen för webbplatsen är i första hand barn och ungdomar men även vuxna kan ha nytta av att ta del av informationen.

- Att lära unga hantera kriser är också ett bra sätt att nå deras anhöriga med information om hur man som enskild kan förbereda sig för samhällskriser, säger Max Hector som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Spridning av falsk information och rykten, t.ex. via sociala medier, är en stor risk i dagens samhälle. Därför är det viktigt att i förebyggande syfte skaffa sig information om tillförlitliga kanaler.

Under de senaste dagarna har antalet besök på webbplatsen hesafredrik.nu ökat stort, vilket visar på medborgares behov av information som rör krisberedskap. Länsstyrelsen och Krissamverkan Kronoberg har drivit projektet Hesa Fredrik sedan flera år tillbaka och man har bland annat har utvecklat en webbsida, tagit fram tryckt material och besökt ett 60-tal skolklasser runt om i länet. Under den nationella krisberedskapsveckan i början av maj gick många av länets kommuner ut med information om Hesa Fredrik till skolor och bibliotek.


Bakgrund

Länsstyrelsen i Kronobergs län driver projektet Hesa Fredrik tillsammans med nätverket Krissamverkan Kronoberg. Syftet med projektet är:

  • att sprida kunskap om att vi alla har ett eget ansvar vid en kris
  • att sprida kunskap om Viktigt meddelande till allmänheten, VMA
  • att sprida kunskap om bra saker att ha hemma för att klara sig själv i några dagar vid en kris

Läs mer på webbplatsen: www.hesafredrik.nu

Kontakt

Max Hector
Beredskapsdirektör
010-223 7494
max.hector@lansstyrelsen.se

Malin Strand
Handläggare Skydd och beredskap
010-223 7150
malin.strand@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se