Utbildningsdepartementet

Heta diskussioner om kulturell mångfald i UNESCO

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 14:56 CEST

Unesco har i dag vid sin generalkonferens diskuterat förslaget till en internationell konvention om kulturell mångfald. I princip stödjer hela det internationella samfundet denna politiska viljeyttring om behovet av ett rättsligt instrument till stöd för kulturell mångfald. Sverige anser att förslaget till konvention balanserar kulturella intressen och handelsintressen.

- Från svensk sida har vi drivit den här frågan under lång tid, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Jag är glad över att den nu äntligen verkar komma till stånd. Att värna kulturell mångfald är en grundsten i både nationell och internationell politik.

Tyvärr har USA haft svårigheter med de framförhandlade skrivningarna och kommer sannolikt att rösta emot förslaget som ska beslutas senare i veckan. USA bedömer att konventionen inte är förenlig med vissa andra internationella instrument, exempelvis handelsreglerna i WTO.

- Jag kan bara beklaga att det inte gått att uppnå total enighet i en fråga som är av genuint intresse för tolerans och ömsesidig förståelse av skilda kulturella uttryck och identiteter, fortsätter Leif Pagrotsky. Det har jag också tydligt framfört till min amerikanska kollega, utbildningsminister Margaret Spellings, tidigare under generalkonferensen.

Unesco är FN:s organisation för utbildning, forskning, kultur och kommunikation. Huvuddragen i konventionen om kulturell mångfald är att konsolidera alla medlemsstaters rätt och skyldighet att föra en nationell kulturpolitik till stöd för den kulturella mångfalden samtidigt som den verkar för ett aktivt internationellt kulturutbyte och allas tillgång till den kulturella mångfalden. Konventionen erkänner också att kulturella varor och tjänster inte bara har ett ekonomiskt värde. En stor del av konventionen rör internationell solidaritet till stöd för utvecklingsländerna.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se