Stockholms Akademiska Forum

Heta stolen i Almedalen idag - Folkpartiet

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 06:00 CEST

Vilka krav bör ställas på den högre utbildningen? Bildning eller utbildning - hur ska högskolorna leva upp till näringslivets förväntningar? Hur lösa samhällets kompetensbehov - används högskolesektorns resurser på rätt sätt? Hur ska svenska högskolor konkurrera med internationell talang? Är det rätt väg med studieavgifter för icke-europeiska studenter? Vilken utbildnings- och forskningspolitik vill våra riksdagspartier ha?

Svar får du i Heta stolen på arena Kunskapshuvudstaden i Almedalen!

Idag 17:45-18:15

Möt Tina Acketoft (FP)

Moderator: Willy Silberstein


Stockholms Akademiska Forum är ett samarbete mellan Stockholms högskolor och Stockholms stad i syfte att stärka Stockholm som kunskapshuvudstad. Stockholms Akademiska Forum ägs av 19 högskolor och Stockholms stad. Vår centrala roll är att vara en samlande arena för högskolorna och regionens aktörer. Vi skapar nätverk och sprider kunskap och inspiration.