CDI Dental AB

Hetskampanj mot import av tandteknik från Sveriges Tandteknikerförbund saknar grund enligt senaste rapport från Läkemedelsverket.

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 10:45 CET

Vid ett symposium 2010-11-18 på Ontologiska Rikstämman i Göteborg, presenterade Läkemedelsverket en grundlig genom gång av tandkronor levererade från totalt 27 tandtekniska labboratorier. Fördelningen mellan de undersökta företagen var 13 Svenska labboratorier och 14 labboratorier som arbetade med importerad tandteknik från i huvudsak Kinesiska tillverkare.

Svenska Tandteknikerförbundet (SvTF)har under lång tid drivit en aggressiv kampanj där tandkronor tillverkade i Kina innebär dålig kvalitet och därmed medvetet riskerar patienternas hälsa.

 Läkemedelsverket har nu, efter genomförd undersökning, konstaterat att det inte föreligger någon skillnad i kvalitet. Det innebär att SvTF konstruerat sina "anklagelser" på egna, felaktigt genomförda studier eller undersökningar. 

Syfte med denna hetskampanj mot importföretagen verkar snarare varit att skydda sina egna Svenska medlemmars höga prisnivå, samt medvetet skada alla företag som inte tillhör  SvTF

 Enligt Läkemedelsverket är det bristerna i kvalitetssystem och dokumentation av tillverkningen hos både Svenska och företag som importerar som är den stora bristen. Kraven från köparna bör istället fokuseras på hur tillverkare  av tandkronor följer gällande lagstiftning. Detta krav gäller alla tillverkare. Oavsett var produkten tillverkas.

Detta verkar  SvTF medvetet undvikit  lyfta fram i debatten. Man har i stället med fullkraft anklagat  företag för fusk och att medvetet utsätta patienterna för skaderisker. Något som enligt Läkemedelverkets rapport saknar grund.


CDI DENTAL AB   |   Solgatan 9-11, 212 20 Malmö, Sweden   |   Phone: +46 40 607 77 70            +46 40 607 77 70         Fax: +46 40 607 77 80   |   E-mail: info@cdi-dental.com    |   www.cdi-dental.com