Hexagon AB

Hexagon ökar sitt ägande i Kina

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2003 15:19 CET

Hexagon Metrology, Hexagons affärsområde inom mätteknik, har avtalat om att förvärva ytterligare 15 procent vardera i de kinesiska dotterbolagen Qingdao Brown & Sharpe Quinshao Technology Co Ltd och Qingdao Brown & Sharpe Trading Co Ltd. Hexagon äger därmed 90 procent av bolagen. Resterande 10 procent ägs av ett kinesiskt bolag, ägt av den kinesiska staten. Affären är förbehållet tillstånd från myndigheterna, som beräknas vara klart inom de närmsta månaderna.

De kinesiska bolagen tillverkar och säljer mätmaskiner och service till den kinesiska industrin, med en speciell stark ställning inom fordons- och flygplansindustrin. Verksamheten har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och utgör idag drygt 10 procent av affärsområdets omsättning.

Den ökade ägarandelen skall ses som ett led i Hexagon Metrology's expansion i Asien.


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Ola Rollén, VD & Koncernchef Håkan Halén, CFO
Hexagon AB Hexagon AB
Phone: +46 (0)8 - 601 26 20 Phone: +46 (0)8 - 601 26 20


Hexagon AB är en multinationell verkstadskoncern med det långsiktiga målet att bli nummer ett eller nummer två inom sina strategiska verksamhetsområden. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Hexagon Automation, Hexagon Engineering, Hexagon Metrology och Hexagon Polymers. Koncernens målsättning är att årligen öka vinsten per aktie med minst 15 procent samt att avkastningen på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel skall uppgå till minst 15 procent. Nuvarande omsättning uppgår till drygt 7 GSEK per år.