Hexagon AB

Hexagons prognos för helåret kvarstår

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 09:19 CEST


Med anledning av fredagens kraftiga börsreaktion klargör Hexagon att bolagets prognos för året är oförändrad.

Hexagon har i september noterat en avmattning på byggindustrirelaterade marknader i Tyskland och Frankrike. Det är ännu för tidigt att avgöra hur Hexagon kommer att påverkas relativt marknadens utveckling.

"Vi är visserligen inte immuna mot marknadens utveckling, men vi kan ta marknadsandelar och lansera nya produkter som kan påverka vår utveckling relativt den marknadsutveckling vi ser på de byggindustrirelaterade marknaderna i västra Europa", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Hexagons prognos att i år öka vinsten per aktie med 15 procent kvarstår oförändrad.

För ytterligare information kontakta Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, tel 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.