Hexatronic Elektronik & Data AB

Hexatronic Kvartalsrapport 3: mars-maj 2009

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2009 14:26 CEST

Hexatronic Scandinavia AB (publ)

KVARTALSRAPPORT 3 perioden 1 mars 2009 till 31 maj 2009

Ökad omsättningstillväxt med 65% gentemot föregående år samma period

 • Fortsatt stark orderingång. Den ökade orderingången är inom samtliga

produktområden.

 • Fortsatt ökning av förfrågningar på fiber till hemmet och LAN lösningar
 • Två säljare anställdes inom affärsområdet Network.

Rapportperiod 3, 1 mars 2009 till 31 maj 2009

 • Nettoomsättningen uppgick till 11844 kkr (7161 kkr).
 • Rörelseresultatet uppgick till 29 kkr (-305 kkr).
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0.003 kr (antal aktier 11900000 st).
 • Engångskostnader för mässdeltagande belastar perioden med 430 kkr samt

marknadsföringskostnader och medlemsavgifter för 120 kkr.

 • Initiala kostnader för rekrytering av två säljare.

Händelser under periodens utgång

 • Order till fortsatt utbyggnad av stadsnät och kommunala bostadsbolag till befintliga

kunder på 3 MSEK.

 • Order från Bredbandsbolaget/Telenor på 1 MSEK.
 • Ytterligare order från Nouratron och Mobitech på 1,5 MSEK för leverans under kvartal 4.

Ordern avser kablage, kontaktdon och RGB dioder.

 • Ytterligare order från Norrtälje Energi på fiberanslutningar på 1 MSEK.
 • IT skåp med tillbehör till Norrtälje Energi på 1,3 MSEK.
 • Ett flertal strategiska order inom Komponent kom in under perioden.
 • Fortsatt aggressiv satsning på försäljnings- och marknadsaktiviteter som beräknas ge

resultat i framtiden.

 • Deltagande på El Fack mässan i Göteborg. I samband med mässan lanserades vårt

egna LAN system för kopparbaserade lösningar med mycket gott resultat.

 • Deltagande i fem mini mässor arrangerade av partners.
 • Ett flertal order på det nya LAN systemet samt ytterliggare order på den ny utvecklade

fiber till hemmet CPE:en, X serie.

Händelser efter periodens utgång

 • Ytterligare order från Nouratron och Mobitec 1 MSEK.
 • Ytterligare order på utbyggnaden i Norrtälje 1MSEK.
 • Order från Utsikten på kabel TV produkter till utbyggnaden i Vingåker.
 • Avtal med distributör/ återförsäljare i Schweiz har knutits. Den första ordern har

levererats. Ett flertal projekt bearbetas för närvarande.

 • Diskussioner med återförsäljare/agenter i APAC regionen och Baltikum pågår.
 • Distributörsavtal tecknas inom kort i Norge, första ordern har levererats.

Rapportperioden 1 september 2008 till 31 maj 2009

 • Ökad omsättningstillväxt med 27%
 • Nettoomsättningen uppgick till 30639 kkr (24134 kkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till 150 kkr (-150 kkr)
 • Resultat per genomsnittlig aktie uppgick till 0,003 kr (antal aktier 11900000 st)

Utsikter för räkenskapsåret 1 september 2008 till 31 augusti 2009

Vi fortsätter med marknadsaktiviteter och bearbetningar av nya partners enligt den fastlagda

affärsplanen. Det tidigare kommunicerade tillväxtmålet för innevarande år om 20-30% med

förbättrad lönsamhet kvarstår, dock kan lönsamhetsmålen förskjutas något då den aggressiva

satsningen och nyanställningar påverkar resultatet kortsiktigt.

Trots den finansiella oron växer bolaget och ser inga tecken på stagnering eller minskade

ordervolymer.

Koncernen är beredd att göra tilläggsförvärv och/eller andra offensiva satsningar under året.

Styrelsen bedömer att flera möjligheter kan öppna sig på marknaden i den finansiella

turbulensen.

Vi skall under året etablera oss via ett flertal kanaler på den europeiska marknaden, i

huvudsak med större OEM partners. Vi skall ha en bredare och starkare ställning på den

svenska marknaden och etablera direktförsäljning mot distributörer i Sverige allt i enlighet

med vår multikanalstrategi.

Marknaden för fiberoptiska produkter är och kommer att förbli en tillväxtmarknad i många år

framöver.

Inom produktområdet Komponent har den nya tillväxtstrategin resulterat i ett antal nya större

affärer som kommer att ge ett bra resultat under 2009. Affärsområdet ser mycket starkt ut.

Kommande rapporttillfälle under 2009

Boklutskommuniké och delårsrapport maj-augusti 23 oktober

Hisings Backa den 6 juli 2009

Gert Nordin

Verkställande Direktör

Hexatronic Scandinavia AB

Org nr 556168-6360

Exportgatan 47 b

422 46 Hisings Backa

Tel: 031-7425330

För eventuella frågor angående kvartalsrapporten kontakta:

 • Gert Nordin Verkställande Direktör 070-858 34 20
 • Göran Nordlund Styrelseordförande 070-433 13 20

För mer information om verksamheten se www.hexatronic.se