Halmstads Fastighets AB

HFAB hjälper unga vuxna i riskzon, med jobb och möjligheter till bostad

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 08:00 CEST

Halmstads Fastighets AB har under de senaste åren framgångsrikt arbetat med en egen arbetsförmedlare, som hjälper bolagets hyresgäster in på arbetsmarknaden. Sedan ett halvår har HFAB:s arbetsförmedlare fokuserat på gruppen unga vuxna, 18-26 år, som befinner sig i riskzonen för långsiktigt utanförskap. Nu utvecklar HFAB konceptet ett steg till och erbjuder möjligheten till provkontrakt till de unga som påbörjar arbete inom projektet.

- Det är viktigt både för samhället och för dessa unga att vi ger dem en möjlighet ett etablera sig i samhället, säger Helene Blomberg, boinflytandechef på HFAB.

Projektet är enligt Arbetsförmedlingen helt unikt i Sverige. Metoden bygger på skapande av relationer med både arbetstagare och arbetsgivare och HFAB:s arbetsförmedlare fokuserar därför på uppsökande fältarbete. Ungdomshandläggarna på Arbetsförmedlingen samt bemannings- och utbildningsbranschen involveras också i nära samarbete.

När de unga vuxna (som har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden) kommit i arbete, praktik eller utbildning kan de få ett erbjudande om provkontrakt på en lägenhet som efter nio månader kan konverteras till ett vanligt hyreskontrakt. HFAB erbjuder tillsammans med kommunens Budget- och konsumentrådgivning ekonomisk rådgivning, socialt stöd och möjligheter att gå på s.k Boskola.

Syftet är att åtgärden ska leda till permanent arbete och bostad, det vill säga ett steg in i vuxenlivet och verktyg för att av egen kraft ta ansvar för sitt eget liv.

- Det är viktigt att vi mobiliserar det civila samhället i Sveriges kanske viktigaste utmaning, säger Helene Blomberg avslutningsvis.

För mer information: 

Helene Blomberg, 0705-25 16 89, helene.blomberg@hfab.se

Halmstads Fastighets AB ägs av Halmstads kommun. Bostadsbolaget omsätter ca 700 mkr och har knappt 100 anställda. Fastigheterna, som består av cirka 10 000 lägenheter och lokaler, värderas till strax under 7 miljarder.