Investor AB

Hi3G tilldelas 3G-licens i Norge

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2003 16:34 CEST

Med anledning av att Hi3G idag tilldelats en licens för att kunna erbjuda 3G-tjänster även i Norge meddelas följande:

Givet utbyggnadskraven och övriga licensvillkor för den norska licensen, samt potentiella synergieffekter med Hi3G:s övriga verksamhet i Skandinavien, är bedömningen att Investors totala aktieägartillskott till Hi3G alltjämt kommer att ligga inom den redan kommunicerade investeringsramen på 4-5 Mdr kronor.

För ytterligare information:
Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31