SAMI

HIGAB TILLTVINGAR SIG NYCKLARNA TILL STORA TEATERN

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 17:02 CEST

Frågan om vem som är rätt hyresgäst till Stora Teatern prövas av Göteborgs tingsrätt. Under sommaren beslutade samma tingsrätt att ge det kommunala fastighetsbolaget Higab tillgång till Stora Teatern, innan tvisten är prövad. SAMI har därefter begärt prövningstillstånd i hovrätten och nu senast i Högsta Domstolen. Samtidigt har SAMI begärt inhibition av tingsrättens avhysningsbeslut, d.v.s. att denna inte ska få verkställas innan Högsta Domstolen har avgjort ärendet. HD har nu beslutat att inte ge någon inhibition och Storan ska därför flytta ifrån Stora Teatern.
”Vi har försökt få frågan om avhysning prövad i tre rättsinstanser och kan självklart inte göra annat än att följa domstolens beslut” säger SAMI:s ordförande Jan Granvik och avslutar: ”Nu avvaktar vi rättegången om hyrestvisten i Göteborgs tingsrätt”

Bakgrund
En tvist pågår sedan drygt två år om hyresavtalet avseende Stora Teatern i Göteborg mellan det kommunägda fastighetsbolaget Kigab (dotterbolag till Higab) och SAMI. Sedan hösten 2006 har SAMI-koncernen försökt hitta en lösning på hyresfrågan tillsammans med Higab. Något intresse för att förhandla fram en lösning har inte funnits hos hyresvärden. Klart är däremot att Higab anser att det är svenska musiker och artister som ska stå för upprustningen av en av Göteborgs klenoder, Stora Teatern. Hyresavtalet har ingåtts under oklara förhållanden och avser en hyrestid om totalt 40 år, till en kostnad om ca 260 miljoner kronor. Det är SAMI:s uppfattning att det mycket omfattande och avvikande avtalet har ingåtts mellan Kigab och Storan Evenemang & Konferens AB.
Tvisten har hänskjutits till Göteborgs tingsrätt

För ytterligare information, kontakta:
Martin Elford, marknads- & informationschef: 0708 – 43 00 20
Jan Granvik, ordförande SAMI: 0707 – 36 52 61

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) är en intresseorganisation för svenska artister och musiker som bildades 1963 på initiativ av musikers och artisters fackliga organisationer. SAMI:s uppgift är att tillvarata och främja de utövande artisternas och musikernas rättigheter och ekonomiska intressen inom ramen för svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. SAMI har över 23 000 anslutna svenska musiker och artister.