SIGBI System AB

High-performance servodrives från LTi-Drives för drifter i hård realtid

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 09:05 CEST

Tyska LTi har lång erfarenhet av motorstyrningar och servodrifter och målgruppen är maskinbyggare med krävande applikationer. ServoOne heter LTi:s senaste generation servodrive och är ett muskelpaket i både en- och fleraxligt utförande för drifter upp till 450 A.

Välj driftsätt efter vad som passar maskinen allra bäst

Master/slav-drifter via den integrerade PLC-funktionen eller anslutning till överordnade system via SERCOS, Profibus eller EtherCat konfigureras snabbt och enkelt via utvecklingsmiljön DriveManager. Med ServoOnes integrerade PLC och den integrerade I/O-plinten kan man reglera banspänningar och synkronisering av axlar med mycket hög noggrannhet. Naturligtvis har ServoOne stöd för CoDeSys.

Anslut gemensamt mellanled vid fleraxliga drifter och maximera energiuttaget

I dynamiska drifter med flera axlar finns det stora fördelar och vinster i att sy ihop maskinens servodrives via mellanledet. ServoOne har för dessa applikationer en separat nätdel som matar ut likspänning till de servodrives som är anslutna. När en motor accelererar och en annan bromsar så skickas bromsenergin automatiskt över till den accelererande motorn för att utnyttjas där. Att fördela energin internt mellan maskinens olika servodrives är ett smart och effektivt sätt för en slutprodukt av hög kvalité samt för en lite mer skonsam användning av våra naturresurser.

SIGBI System ställer ut ServoOne i fler olika storlekar i sin monter A02:31 under Scanautomatic 2012.

Välkommna!

SIGBI System AB, specialisten på drivteknik och automatisering. Teknikföretaget där du får kvalificerad rådgivning och support. Vi hjälper dig med allt från enstaka motordrifter till systemlösningar för serieproducerade maskiner.