High Voltage Valley

High Voltage Valley får förlängning till 2014

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 10:13 CEST

High Voltage Valley har skickat in en ansökan till Tillväxtverket om att förlänga nuvarande projekttid med 12 månader tom 31 december 2014. Under vecka 32 kom beslutet från Tillväxtverket att man beviljar den begärda förlängningen.

-         Vi har under projektets första år haft en väldig omsättning på personal och aldrig varit helt fullbemannande. Att vi nu fått denna förlängning innebär att vi har större chans att uppnå de mål som är uppsatta i vår projektplan, säger Kathrine Abrahamsen processledare på HVV.

Förlängningen av projektet innebär inte att några ytterligare ekonomiska resurser kommer att skjutas till projektet utan man omfördelar det budgetöverskott man har kvar sen tidigare år då bemanningen, aktiviteterna och då även kostnaderna har legat på en lägre nivå.

Inom High Voltage Valley jobbar man för att utveckla regionens befintliga näringsliv inom elkraft- och energibranschen för att stärka den världsledande position regionen har inom området. Några av de mål man inom HVV ska uppnå inom projektets period är:

  • 25 nya arbetstillfällen
  • 5 projekt inriktade mot forskning och teknisk utveckling
  • 5 samarbetsprojekt mellan företag och forskningsinstitut

-         HVV ska positionera regionen som föregångare och möjliggörare för energiomställningen och energieffektivisering, en av vårt samhälles största utmaningar, säger Kathrine.

HVV driver parallellt med detta projekt även ett projekt inriktat mot leverantörsutveckling samt ett forskningsprojekt mot smarta elnät, Smart Grids.

Kontakta processledare Kathrine Abrahamsen, 0240- 56 55 10, för mer information.

High Voltage Valley är arenan där olika aktörer och kompetenser samarbetar för att utveckla morgondagens teknik och företag inom elkraftteknik.