Ratos AB

Hilding Anders säljer Billerbeck

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2003 11:35 CET

Ratos intressebolag Hilding Anders har tecknat avtal om försäljning av sitt dotterbolag Billerbeck-gruppen.

Billerbeck, som grundades redan 1921 i Wuppertal i Tyskland, tillverkar täcken och kuddar för högprissegmentet. Idag består Billerbeck-gruppen av enheter i Schweiz, Tyskland och Ungern samt ett försäljningskontor i Österrike. Hilding Anders blev 2001 ägare till Billerbeck-gruppen i samband med förvärvet av Slumberland Plc.

- Hilding Anders kärnverksamhet är att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja sängar. Det är viktigt för oss att hålla fast vid kärnverksamheten, säger Hilding Anders Koncernchef Anders Pålsson.

Billerbeck-gruppen omsatte under 2002 350 Mkr. För Hilding Anders-koncernen beräknas försäljningen ha en positiv resultatpåverkan. Ratos ägarandel i Hilding Anders uppgår till 27%.

För ytterligare information
Bo Jungner, Senior Investment Manager Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig Ratos, 08-700 17 63

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari-september 2003 12 november 2003
Bokslutskommuniké 2003 24 februari 2004
Bolagsstämma 2004 1 april 2004
Delårsrapport januari-mars 2004 12 maj 2004
Delårsrapport januari-juni 2004 25 augusti 2004
Delårsrapport januari-september 2004 12 november 2004

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade substansvärdet uppgår till ca 7,6 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Arcorus, Atle Industri, Camfil, Dahl, DIAB, Dynal Biotech, Gadelius, Haendig, Haglöfs, Hilding Anders, HL Display, Industri Kapital, Intervect, Lindab, Martinsson, Overseas Telecom, Q-Labs och Superfos.