Almega

Hinder för vinstdrivande företag strider mot EU-rätten

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:30 CET

Idén att kommuner själva kan bestämma vilka typer av företag som ska få vara med i en upphandling, eller att vissa driftsformer ska gynnas framför andra, är inte möjligt enligt EU:s grundläggande fördrag. Därmed faller förslagen om att tvinga in privat verksamhet i särskilda driftsformer. Det menar Almega som låtit juridisk expertis granska rättsläget.

Vid ett seminarium på tisdag den 5 februari presenterar jur. dr. Andrea Sundstrand ett rättsutlåtande kring vad Lagen om offentlig upphandling (LOU) och EU-rätten säger om möjligheten att utesluta eller gynna vissa företag vid offentlig upphandling, beroende på driftsform.

Bakgrunden är bland annat LO:s förslag om att så kallade ”samhällsbolag”, med stora begränsningar för möjligheten att ta ut vinst, görs till huvudregel för aktiebolag i välfärdssektorn.

Sundstrand konstaterar att det enligt EU-rätten inte är möjligt att i offentliga upphandlingar, exempelvis av välfärdstjänster, positivt särbehandla företag utan vinstsyfte. Det är heller inte möjligt att hindra vinstdrivande företag från att delta i sådana upphandlingar. Det skulle strida mot EUF-fördragets (en del av vad som tidigare kallades Romfördraget) principer om likabehandling och öppenhet, vilka föreskriver att alla företag ska ha rätt att delta i en offentlig upphandling.

– Socialdemokraterna och LO måste nu bekänna färg, säger Almegas näringspolitiske chef Ulf Lindberg. Antingen accepterar man konkurrens på lika villkor och fortsätter utveckla kvalitet och valfrihet tillsammans med företagen i välfärdssektorn, eller så gör man gemensam sak med de som vill vrida klockan tillbaks; avskaffa valmöjligheterna i skola, förskola vård och omsorg och driva all verksamhet i offentlig förvaltning.

– Våra medlemsföretag är öppna för att bättre mäta och synliggöra kvalitet i alla verksamheter och stärka tillsynen. Det är ett arbete som redan påbörjats och vi välkomnar samarbete med såväl fackföreningar som politiska partier, avslutar Lindberg.

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.