Baltic Art Center

Hinrich Sachs: World as Heritage

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 17:00 CET

Tisdag 26 januari, kl.18.00

Föreläsning med konstnären Hinrich Sachs

Språk: engelska

Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3, sal B51

 

Värld som Arv. Frågor ur ett konstnärligt perspektiv

(World as Heritage. Questions from an Artistic Perspective)
Diskursen angående kulturarvet, inklusive identifieringen och värderingen av kulturhistoriska föremål, geografier och till och med vanor och bruk, kan förstås som ett av de inflytelserika ramverk som påverkar även samtida konstnärlig produktion. Det kommer inte som en överraskning att det är det allt strängare upphovsrättsklimatet som underblåser en sådan debatt. Föreläsningen i Visby kommer därför å ena sidan att presentera specifika fall och effekter – produktiva såsom problematiska – som uppstått till följd av UNESCOs världsarvsetikett med avsikt att debattera deras underliggande begrepp, och å andra sidan diskutera Sachs pågående konstnärliga projekt Five World Heritage Landscapes initierat i Düsseldorf 2004.

Hinrich Sachs är konstnär och skribent med bas i Basel, CH. Han är professor på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm sedan 2007.

 

Föreläsningen genomförs i samarbete med Högskolan på Gotland, avdelningen för kulturvård.

Baltic Art Center      Skeppsbron 24    SE-62157 Visby    www.balticartcenter.com