Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm-Uppsala

Hiphop ska få unga att rösta

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:23 CEST

Om en vecka är det val. Att rösta handlar om att använda sin demokratiska rättighet och att påverka sin framtid. Undersökningar visar att valdeltagandet bland unga människor är lägre än bland befolkningen som helhet.

- Samtidigt vet vi att ungdomars engagemang är stort, inte minst gäller det musik och dans. Det vill vi använda oss av för att bidra till att fler ungdomar väljer att ta ställning och gå till valurnan. Vårt verktyg är fyra hiphop-galor runt om i Stockholm. Där skall hiphop mixas med politik. Framstående hiphop-musiker ställer upp tillsammans med politiker från riksdagspartierna, berättar Linus Olofsson verksamhetschef på SV.

- Dels kommer publiken att ställa frågor till politikerna men de kommer också att grillas av en av hiphop-musikerna. I fokus finns frågan – vad är du som politiker beredd att göra för att förbättra förutsättningarna i Stockholms förorter, säger Joni Lindgren, projektledare för hiphop för valet.

Bland artisterna på scenerna runt om i Stockholm finns Ison och Fille, Mohammed Ali, Panetoz, Carlito, Pato Pooh och Gorilli som tillsammans med ett stort antal lokala stjärnskott kommer att skapa en fet kväll.
Studieförbundet Vuxenskolan har samlar hundratals unga hiphop-musiker i sin verksamhet i Stockholms förorter.

- ”Hiphop för valet” är arbetsnamnet och med det vill vi Studieförbundet Vuxenskolan göra valet och politikerna tillgängliga för unga människor och samtidigt tydliggöra för ungdomar betydelsen och ansvaret för att delta i det demokratiska samhällsbygget avslutar Joni Lindgren.

 

De fyra hiphopgalorna genomförs

Alby centrum, den 17 sep, kl.18.00–22.00
Skogås torg, den 17 sep, kl. 18.00–22.00
Husby (i anslutning till Kista Loppet - spring och rösta) den 18 sep kl. 12.00–16.00
Haninge Ungdomenshus, 18 sep kl. 19.00–23.00

 

Varmt välkomna att besöka arrangemangen!

Önskas mer information - kontakta

Joni Lindgren, projektledare, joni.lindgren@sv.se 076-09 05 300

Linus Olofsson, verksamhetschef, linus.olofsson@sv.se 070-88 30 100

 

www.sv.se/Stockholm-Uppsala

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.

SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa.

SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan och dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.

SV bidrar till hållbar utveckling genom verksamhet inom områdena; kultur,folkhälsasocial ekonomi och miljö.