HiQ International AB

HiQ – accelererande organisk tillväxt och stark rörelsemarginal

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2007 08:45 CEST

2007 har varit ett mycket bra år hittills för HiQ. Omsättningen ökar med 70,0 Mkr till 476,2 (406,2) Mkr, en organisk tillväxt med 17 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 90,3 (76,2) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 19,0 (18,8) procent. Resultatet före skatt ökar till 90,9 (76,7) Mkr.

– HiQ har fortsatt att utvecklas mycket väl under 2007. Vi växer med 17 procent kombinerat med en rörelse¬marginal på 19 procent, ett mycket starkt resultat. Tillväxten i bolaget de senaste åren tillför ny energi till organisationen och skapar en drivkraft mot nya satsningar såväl geografiskt som kompetensmässigt. Jag är mycket nöjd med första halvan av det här året, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.

HiQ arbetar i långsiktiga kundrelationer med ledande aktörer i flera olika branscher, som telekom, spel & underhållning, fordon, finans, försvar mm. HiQ har basen i telekomsektorn och har under mer än ett decennium arbetat tillsammans med ledande tillverkare, operatörer och användare. Under andra kvartalet har HiQ förvärvat MobilEyes AB med närmare 60 anställda.

– HiQ MobilEyes tillför spjutspetskompetens när det gäller utveckling och test av mobila applikationer och den nya generationens smarta telefoner. HiQ har ett starkt erbjudande inom det här området som genom förvärvet stärks ytterligare. HiQ MobilEyes är specialister på Symbian och arbetar med utveckling och test av mobila tjänster och produkter, ett område med en starkt ökande efterfrågan. Genom förvärvet stärker vi vårt erbjudande till våra kunder i telekomsektorn och alla företag som använder mobila lösningar i sin verksamhet, fortsätter Stugemo.

– Vi befinner oss i en högkonjunktur och IT-marknaden i Norden kännetecknas generellt sett av god efterfrågan. Vi drar nytta av vår starka position och fortsätter växa med mycket god lönsamhet. HiQ är idag en av de mest betydande aktörerna i Norden inom våra valda nischer. Vi har tecknat flera nya ramavtal med ledande kunder, bl a Ericsson och OMX, något vi givetvis är mycket stolta över, tillägger Stugemo.

Under det första halvåret har rekryteringen varit mycket god för HiQ. Under perioden har det synts en sjunkande trend i personalomsättningen.

– Varumärket HiQ är starkt, vi attraherar många duktiga medarbetare som vill arbeta med spjutspetsteknik och spännande uppdrag hos ledande internationella kunder. Vi prioriterar kvalitet i såväl kunduppdrag som när det gäller att skapa en attraktiv arbetsplats till våra duktiga medarbetare. Det arbetet fortsätter vi med, säger Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, onsdagen den 15 augusti klockan 09.00, på HiQs kontor på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000
Annika Billberg, informationschef och ansvarig för Investor Relations HiQ,

Tel: 08-588 90 015, 0704-200 103, annika.billberg@hiq.se

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 1000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på den Nordiska Börsens midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se.