HiQ International AB

HiQ får uppdrag av världsledande Mentice AB - Framtidens simuleringsapplikationer för läkare utvecklas i Göteborg

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 10:32 CEST

Det Göteborgsbaserade medicinteknikbolaget Mentice är världsledande på simuleringsapplikationer inom medicin och kirurgutbildning. HiQ har fått i uppdrag att hjälpa Mentice med allt ifrån projektledning och metodutveckling inom SCRUM till interaktiv utbildning.

HiQ har i över ett decennium arbetat med flygsimulatorer för piloter och stridsflygplan. Men även läkare tränar idag operationsteknik via simulatorer.

- Vi utvecklar framtidens kirurgsimulatorer och har idag över 600 installationer världen över. Användarna av våra simuleringsapplikationer är i första hand kirurger som behöver operationsträning - antingen kirurger under utbildning eller kirurger som vidareutbildas eller som ska lära sig nya metoder. HiQ har på ett mycket bra sätt bidragit med projektledningskompetens samt i arbetet med att renodla vår projektportfölj. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete, säger Christina von Dorrien Chief Operating Officer, Mentice AB.

En medicinsk simulator är billigare och effektivare att använda när läkare till exempel ska lära sig avancerad kärlkirurgi.

- Värdet av träning i simulatorer har länge varit känt inom flyget - ett område som HiQ har arbetat med sedan starten. Inom vården finns också stora behov av träning. Att använda simuleringsmetoder för t ex kärlkirurgi är både etiskt och ekonomiskt effektivt. Vårt arbete hittills för Mentice är mycket spännande, och vi hoppas kunna kombinera våra tidigare erfarenheter inom simulering med projektledningskompetens framåt, säger Simona Bamerlind, kundansvarig på HiQ.

HiQ arbetar bland annat med att sätta upp ett projektkontor, renodla projektportföljen, implementera SCRUM som projektramverk samt med framtagning av en interaktiv utbildning för Mentice VIST simulator inklusive certifieringsmoment.

Om Mentice:
Mentice är en ledande leverantör av simuleringssapplikationer inom medicin. Företaget har sitt huvudkontor i Göteborg, ett kontor i Schweiz samt säljkontor i USA, Tyskland, UK, , Australien, Japan och Kina. Bland kunderna återfinns de flesta ledande medicintekniska företagen såsom Guidant och Cordis (Johnson & Johnson) samt sjukhus och utbildningscentra över hela världen, exempelvis Karolinska sjukhuset och Stanford University. Företaget har 600 installationer over hela världen och over 100 "validation studies". Läs mer på: www.mentice.com

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jerker Lindsten, VD HiQ Göteborg, tel: 031-743 91 00
Annika Billberg, Informationschef HiQ International, tel: 08-588 90 000, 0704-200 103

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exhange's midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se.