HiQ International AB

HiQ – god efterfrågan och stark utveckling under 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:27 CEST

HiQ visar under årets första nio månader 2004 god tillväxt och ett starkt förbättrat resultat. Omsättningen ökar med 21 procent till 354,9 (292,4) Mkr. Resultatet före goodwill (EBITA) ökar med 81 procent till 40,0 (22,1) Mkr, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 11,3 (7,6) procent. Resultatet före skatt ökar med 17,9 Mkr till 25,6 (7,7) Mkr.

– HiQ fortsätter att vinna nya affärer och växer i kombination med en god lönsamhet. Vi märker av en tydligt ökad investeringsvilja bland våra kunder och vi fortsätter att ta marknadsandelar, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.

– Under det tredje kvartalet växer vi med 37 procent med en rörelsemarginal före goodwill på 13,6 procent, ett starkt resultat. Jag är väldigt nöjd med utvecklingen i bolaget hittills i år, fortsätter Stugemo.

Förvärvet av IT-konsultbolaget Cats gör att HiQ väsentligt har ökat sin marknadsnärvaro i Stockholm samt i de viktiga finans- och industrisektorerna. Etableringen av HiQ i Karlskrona, som annonserades efter periodens utgång, stärker HiQs position i södra Sverige. HiQ har under perioden rekryterat 101 nya medarbetare. Därutöver tillkommer ca 50 anställda i samband med förvärvet av Cats.

– Idag kan vi fokusera helt på att vidareutveckla HiQ för att möta våra kunders behov, vinna nya uppdrag och ytterligare stärka och flytta fram våra positioner. Vårt arbete med att specialisera tjänsteutbudet och bredda oss mot flera olika branscher ger resultat, säger Lars Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, tisdagen den 26 oktober klockan 09.00, på HiQs kontor på Mäster Samuelsgatan 17, 9 trappor i Stockholm.


Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000
Annika Larsson, informationschef och ansvarig för Investor Relations HiQ,
tel: 08-588 90 015, 0704-200 103

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har ca 500 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. För mer information, besök www.hiq.se.