HiQ International AB

HiQ hjälper Krisberedskapsmyndigheten med nytt radiokommunikationssystem

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 11:11 CEST

HiQ har fått i uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten att hjälpa till med specifikation, upphandling och införande av mobila dataapplikationer i Krisberedskapsmyndighetens nya radiokommunikationssystem RAKEL.

Uppdraget innebär att HiQ hjälper KBM med att specificera, upphandla och införa mobila dataapplikationer, s.k. MDA:er, i radiokommunikationssystemet RAKEL. En MDA gör det möjligt att skicka, ta emot och behandla data som till exempel kartpositioner, patientdata, bilder och textinformation, vilket tillsammans med redan befintlig talkommunikation ger kraftfulla tjänster för användarna av RAKEL. Eftersom RAKEL är ett gemensamt kommunikationssystem för skydds- och säkerhetsmyndigheter, skapar dessa tjänster förutsättningar för förbättrad ledning och kommunikation, vilket ger effektivare och säkrare insatser och i slutändan ett tryggare samhälle för medborgarna.

Krisberedskapsmyndigheten samordnar arbetet med samhällets beredskap inför allvarliga kriser och har ansvar för samhällets informationssäkerhet. Vid allvarlig kris stöttar KBM offentliga aktörer som kommuner, landsting och myndigheter. RAKEL-enheten är den enhet inom Krisberedskapsmyndigheten som arbetar med planering och utbyggnad av ett nytt nationellt radiokommunikationssystem för skydds- och säkerhetsmyndigheter som exempelvis Polisen, Kustbevakningen, Ambulanssjukvården, Räddningstjänsten och Försvarsmakten.

– Snabb och effektiv kommunikation blir allt viktigare i vårt samhälle och det gäller inte minst i samband med olika krissituationer. Det nya radiokommunikationssystemet kommer att väsentligt förbättra kommunikationen mellan olika säkerhetsmyndigheter. Utrullningen av det nya nätverket pågår nu och kommer att vara i operativ drift i början av 2006, säger Nils Svartz, projektansvarig inom RAKEL-enheten på Krisberedskapsmyndigheten.

– HiQ har arbetat med ledande leverantörer, operatörer och användare inom telekom i mer än tio år och vi har idag en unik position när det gäller mobilitet och trådlösa system. I det här uppdraget kan vi hjälpa vår kund att skapa förutsättningar för en mer effektiv kommunikation, ledning och samordning när krissituationer uppstår i vårt samhälle. Givetvis är vi mycket stolta över att ha fått förtroendet från vår kund, säger Patrik Boman, VD HiQ Data.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ International, tel: 08-588 90 000
Patrik Boman, VD HiQ Data, tel: 08-588 90 000
Annika Billberg, informationschef HiQ, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har ca 650 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. För mer information, besök www.hiq.se