HiQ International AB

HiQ – Något snabbare än omgivningen

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 09:21 CEST

HiQ har en mycket stark utveckling under årets första kvartal. Omsättningen ökar till 208,1 (167,3) Mkr, en ökning med 24 procent. Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 46,2 (31,0) Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 22,2 (18,5) procent. Resultatet före skatt ökar till 46,5 (31,4) Mkr.

– HiQ har haft en stark inledning av året. Vi växer med 24 procent kombinerat med en rörelsemarginal på 22,2 procent, ett mycket starkt resultat, säger Lars Stugemo, VD och Koncernchef på HiQ.

– Vi är idag i en högkonjunktur och IT marknaden i Norden kännetecknas generellt sett av god efterfrågan. Vi kan dra nytta av vår position och fortsätta växa och vinna marknadsandelar. Under kvartalet har vi fortsatt att prioritera kvalitet, lönsamhet och tillväxt, tillägger Stugemo.

HiQ fortsätter arbetet med att bredda närvaron i flera branscher, vilket medför att bolaget idag är en betydande aktör i flera olika sektorer. Fordon, spel & underhållning, försvar, industri och telekom är alla ¬branscher där HiQ haft en god tillväxt under perioden.

– Tack vare att våra kunder ger oss det stora förtroendet att utveckla deras produkter och tjänster och tack vare det engagemang och stora kunnande som alla HiQs anställda visar i det dagliga arbetet kan vi fortsätta utveckla HiQ på ett fint sätt. Jag är stolt över att få representera ett företag med ledande kunder och kompetenta medarbetare, fortsätter Stugemo.

– HiQ har idag en mycket kostnadseffektiv organisation, en stark säljorganisation och en mycket god leveranskapacitet. Vi har under de senaste 2 åren visat att vi förmår växa med bibehållen hög beläggningsgrad och därmed hög lönsamhet. Jag är givetvis jättenöjd med vårt starka resultat, säger Stugemo.

HiQs VD och koncernchef Lars Stugemo presenterar rapporten idag, torsdagen den 27 april klockan 09.00, på HiQs kontor på Mäster Samuelsgatan 17, 9 tr i Stockholm.

Rapporten kan beställas på 08-588 90 000 eller hämtas på www.hiq.se

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000
Annika Billberg, informationschef och ansvarig för Investor Relations HiQ,
Tel: 08-588 90 015, 0704-200 103, annika.billberg@hiq.se

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har närmare 700 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. För mer information, besök www.hiq.se.