HiQ International AB

HiQ stärker marknadsnärvaron i Finland – förvärvar Frends Technology OY

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:24 CET

HiQ förvärvar det specialiserade IT-konsultbolaget Frends Technology i Helsingfors, Finland. Bolaget sysselsätter närmare 40 konsulter och är nischade inom business process integration. Bland kunderna finns ledande bolag inom energisektorn, handel och tillverkande industri.

– Frends Technologys verksamhet kompletterar vår befintliga verksamhet med ett nytt erbjudande till alla våra kunder. Dessutom tillför Frends en kompletterande kundbas inom energisektorn, handel och tillverkande industri. Vi flyttar därmed fram vår position i Finland ytterligare, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ.

Frends Technology har en unik position inom sitt område med ett komplett erbjudande som täcker hela processen från strategi, metodik och management till genomförande. Frends utsågs bland annat till årets Microsoft Partner i Finland 2010.

– Vi ser fram emot att utveckla våra affärer tillsammans med HiQ, ett företag med mycket starkt varumärke och det bästa ryktet i den nordiska konsultbranschen. HiQs starka position i Norden ger oss många möjligheter till nya affärer och en breddning av vårt erbjudande. Vi är nu en stark aktör i Finland och ser fram emot en spännande framtid inom HiQ med många nya möjligheter och spännande utveckling på den finska och nordiska marknaden, säger Aino-Maija Fagerlund, VD för Frends Technology.

– Genom förvärvet sysselsätter HiQ fler än 200 personer i Finland. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt finska erbjudande för befintliga och nya kunder, fortsätter Stugemo.

Under 2009 omsatte Frends Technology 3,3 MEuro. Initial köpeskilling uppgår till ca 3,5 MEuro, inkluderande en nettokassa om ca 0,5 MEUR. Cirka 2,4 MEuro betalas kontant och resterande del, ca 1,1 MEur, med 290 865 st nyemitterade HiQ-aktier, vilket ger en utspädning på 0,6 procent. Förutsatt att Frends Technology uppnår vissa definierade mål avseende lönsamhet kommer en tilläggsköpeskilling på 0,5 MEUR att betalas ut under första halvåret 2011. Bolaget konsolideras från och med mitten av november.

Frends Technology förväntas bidra positivt till HiQs resultat, och därmed vinsten per aktie, från start.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Stugemo, koncernchef och VD HiQ, tel: 08-588 90 000
Fredrik Malm, CFO och IR-ansvarig HiQ, 0704-200 017, fredrik.malm@hiq.se
Aino-Maija Fagerlund, VD Frends Technology, +358 40 542 57 31, aino-maija.fagerlund@frends.com

Informationen är sådan som HiQ skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 08.30 den 5 november 2010

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation och mjukvaruutveckling. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 1 000 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på NASDAQ OMX Stockholm midcap. För mer information, besök www.hiq.se.