HiQ International AB

HiQ tecknar ramavtal med Krisberedskapsmyndigheten - telekomkunnande efterfrågas i allt fler branscher

Pressmeddelande   •   Aug 05, 2003 10:05 CEST

IT- och managementkonsulten HiQ tecknar ramavtal med Krisberedskapsmyndigheten (KBM). Avtalet avser IT- och telekomtjänster och gäller i två år.

- Baserat på vårt telekomkunnande tar vi uppdrag och avtal med intressanta kunder inom nya branscher. Avtalet med Krisberedskapsmyndigheten är ett av flera bevis på att lång erfarenhet inom telekom efterfrågas. HiQ har arbetat med ledande leverantörer, operatörer och användare inom telekom sedan 1995, säger Patrik Boman, VD HiQ Stockholm.

HiQ arbetar med KBM sedan 2002 med bland annat att kartlägga och analysera ett antal stora fasta och mobila data- och telekomnät som är tänkta att ingå i myndighetens beredskap i händelse av stora kriser.

KBM samordnar arbetet med samhällets beredskap inför allvarliga kriser och har ansvar för samhällets informationssäkerhet. KBM samarbetar också internationellt med motsvarande myndigheter i andra länder och i det samarbete som bedrivs inom EU och tillsammans med NATO inom ramen för Partnerskap för fred (PFF).

- I takt med att internationella samarbeten ökar inom ramen för säkerhet, beredskap och traditionellt försvar, ökar användningen av civil teknik. Det gynnar HiQ som bolag med erfarenhet inom kommunikationsintensiva branscher såsom telekom och försvar. Ett exempel är KBMs arbete med att garantera tillgänglighet till kommunikation på lokal och regional nivå i händelse av krig eller kris. Ett annat är det nätverksbaserade försvaret som också utnyttjar civil teknik för att möjliggöra kommunikation mellan olika vapenslag, säger Lars Stugemo, VD HiQ International.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Patrik Boman, VD HiQ Stockholm, tel: 08-588 90 000
Anna Svensson, informationschef HiQ, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103

HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 400 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se