HiQ International AB

HiQ utvecklar kundhanterings- och faktureringssystem för Multikabel i Nederländerna

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 09:53 CEST

Den nordiska IT- och managementkonsulten HiQ bygger ut och förbättrar kundhanterings- och faktureringssystemet för den nederländska kabel- och multiserviceoperatören NV Multikabel.

Multikabel äger ett kabelnät som tillhandahåller analog kabel-TV till 310 000 hushåll i Nederländerna. Genom nätverket erbjuder Multikabel även digital-TV, IP-telefoni och bredbandsinternet.

Projektet omfattar samordning av kundhanterings- och
faktureringssystem och produktionsplattform för kabel-TV,
introduktion av nya affärs- och faktureringsregler samt överföring av befintlig kundinformation för kabel-TV-kunder.

- HiQ Softplan har samarbetat med Multikabel sedan 1999. Samarbetet startade med anpassning och överföring av ett finskt kund- och faktureringssystem till nederländska förhållanden. Sedan dess har vi arbetat tillsammans med många nya produkter, bland andra digital-TV, Voice over IP och virusskydd, säger Pekka Neva, VD för HiQ Softplan.

Projektet gör det möjligt för Multikabel att få en samlad bild av en kund oavsett vilken produkt kunden valt. När kabelproduktionsplattformen och kundhanterings- och
faktureringssystemet samordnats kan Multikabel erbjuda kunderna realtidstjänster och full kundservice för företagets samtliga produkter. Med utbyggnaden blir systemet sex gånger större och projektet har en mycket snäv tidplan.

- Projektet passar in i vår strategi att göra saker enklare, lättare och tydligare för kunderna. Med tanke på den snäva tidplanen och den växande verksamheten är det av yttersta vikt för oss att ha en pålitlig leverantör. HiQ Softplan är en viktig samarbetspartner för oss vid lansering av nya produkter och uppdatering av systemet. Vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med HiQ nu när Multikabels kunder ökar i antal, säger Duncan Schoen, IT-chef på Multikabel.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Pekka Neva, VD HiQ Softplan, tel.: +358 40 52 43 743
Anna Svensson, informationschef HiQ, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103

HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med
högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har ca 400 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsen. För mer'information, besök www.hiq.se.

Anna Svensson, Informationschef & Investor Relations
HiQ International AB, Box 7421, Sveavägen 17, 17 tr,
103 91 Stockholm, Sverige,
tel: 08 - 588 900 00, fax: 08 - 588 900 01,
http://www.hiq.se