HiQ International AB

HiQ utvecklar mobilt testverktyg för fjärravlästa elmätare åt Senea

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2003 09:45 CEST

IT- och managementkonsulten HiQ utvecklar ett handdatorbaserat installations- och testverktyg för installatörer i fält åt Senea. Med testverktyget kan man på ett enkelt och snabbt sätt testa att radiotrafiken fungerar och konfigurera mätarna direkt på plats.

Senea utvecklar och levererar kompletta system för mätvärdesinsamling och nätautomation. Seneas utrustning rapporterar kontinuerligt den faktiska energikonsumtionen till ett centralt system hos energileverantören. Fördelen med systemet är att kunderna faktureras för den faktiska konsumtionen istället för den uppskattade.

- HiQ har ansvarat för kravspecifikation, utveckling, test och projektledning vid framtagandet av verktyget. Att utveckla testverktyg för att testa komplicerade system är svårt. Det kräver kunskap om såväl system och programvaruutveckling som testmiljöer. Det är kunskap som HiQ har, säger Patrik Boman VD HiQ Stockholm.

Verktyget som används för test och installation kan initiera radiotrafik mellan mätarna och på så sätt testa hur kommunikationen fungerar. Med hjälp av verktyget kan mätarna konfigureras på plats vilket möjliggör snabb och enkel driftssättning. Vidare kan mätarna med hjälp av verktyget konfigureras för olika tidpunkter eller helgdagar då eltaxorna varierar.

Efterfrågan på fjärravlästa elmätare förväntats öka kraftigt till följd av en ny energipolitisk överenskommelse som innebär att Sveriges samtliga drygt fem miljoner el-abonnemang ska avläsas månatligen senast den 1 juli 2009, vilket i princip förutsätter fjärravlästa elmätare.

Testverktyg används för att simulera och testa att produkter och tjänster fungerar felfritt genom till exempel automatiska regressionstester eller lasttester. HiQ har utvecklat testverktyg för kunder i många branscher med flera olika användningsområden.

- HiQ har till exempel utvecklat testverktyg för systemverifiering av telefoniplattformar, diagnostikverktyg för olika fordonstillverkare och verktyg för systemtest av protokollkonverterare mellan olika handelsplatser för finansbranschen, säger Boman.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Patrik Boman, VD HiQ Stockholm, tel: 08-588 90 000
Anna Svensson, informationschef HiQ, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103

HiQ är IT- och managementkonsultföretaget som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simulering. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har ca 400 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information, besök www.hiq.se

Anna Svensson, Informationschef & Investor Relations
HiQ International AB, Box 7421, Sveavägen 17, 17 tr, 103 91
Stockholm, Sverige, tel: 08 - 588 900 00, fax: 08 - 588 900 01,
http://www.hiq.se