HiQ International AB

HiQ utvidgar testverksamheten i Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2007 13:38 CEST

HiQ utvidgar sin verksamhet för systemtester för mobiltelefoner till följd av en stark efterfrågan och nya avtal med ledande kunder. HiQ bedriver sedan flera år testverksamhet i såväl Lund som Stockholm med helhetsåtaganden gentemot ledande mobiltelefonleverantörer i Norden. Totalt arbetar HiQ idag med mjukvarutester för ett 60-tal mobiltelefonmodeller och utökningen innebär att HiQ fortsättningsvis sysselsätter närmare 120 konsulter inom de svenska tesverksamheterna.

– Idag ser vi hur tekniken i de nya mobil terminalerna ökar i komplexitet, vilket ökar behovet av effektiva tester innan produkterna når handeln. HiQ är ett specialiserat konsultföretag med en solid bakgrund inom mobil kommunikation. Vi har arbetat med utveckling och test av kommunikationssystem och terminaler i mer än 10 år. På terminalsidan erbjuder vi idag allt från avancerad mjukvaruutveckling i själva telefonerna, till tester och utveckling av mobila applikationer baserade på exempelvis Symbian. Att vi nu kan utöka vår verksamhet i den här omfattningen är ett bra exempel på att vår kompetens och kunskap efterfrågas av ledande aktörer på marknaden, säger Lars Stugemo, VD och koncernchef på HiQ.

Inom ramen för testverksamheten ansvarar HiQ för tester av system i olika mobiltelefonmodeller, ett område som nu ökar i omfattning.

– Vår outsourcade verksamhet inom test här på HiQ Skåne har haft en mycket god utveckling under de senaste åren och vi upplever en stark efterfrågan på våra tjänster inom såväl utveckling som test. Totalt sett har vi haft en tillväxt på den Skånska marknaden på ca 50 procent per år sedan vi startade 2002 och testverksamheten är en betydande del av vår verksamhet här i Skåne, säger Jon Carvell, VD HiQ Skåne

– Vi arbetar med allt från design och planering av testprocesser, till utveckling av verktyg och metoder till exekvering av själva testerna, ett helhetsansvar för att mjukvaran i vår kunds produkter fungerar när de når marknaden. Vi hjälper våra kunder att korta ledtiderna, något som är kritiskt idag när teknikutvecklingen går allt snabbare. Att kunna testa mjukvara som förändrats mycket tätt inpå produktion är nödvändigt för våra kunder och därmed prioriterat för oss i vår verksamhet, fortsätter Carvell.

Efter utvidgningen sysselsätter HiQs testverksamheter ca 120 konsulter inklusive ett 30-tal timanställda som kompletterar de rutinerade HiQ-konsulterna i projekten.

– I ett testprojekt finns ofta enklare uppgifter som dokumentation eller enklare tester, uppgifter som inte kräver en konsult med flera års erfarenhet. Genom att kombinera HiQs erfarna konsulter med duktiga studenter från de tekniska högskolorna kan vi på ett bättre sätt möta kundens krav på kostnadseffektivitet och flexibilitet, säger Jon Carvell.

För snart 3 år sen laserade HiQ ett testcenter för mobila terminaler i Stockholm. Testcentret används för test av mobilplattformar, mobila terminaler och mobila tjänster. HiQ Testcenter i Stockholm ansvarar bland annat för testerna av så kallade smartphone-modeller.

– Vi utökar vår testverksamhet också här i Stockholm tack vare stark efterfrågan på våra tjänster, något som vi givetvis är mycket glada över. Via HiQ Testcenter ansvarar vi primärt för interoperabilitetstester och verifiering av avancerade tredjepartsapplikationer för flertalet nya telefonmodeller, säger Bo Ringdahl, VD HiQ Stockholm.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Lars Stugemo, VD HiQ International, tel: 08 - 588 90 000
Jon Carvell, VD HiQ Skåne, tel: 046 - 286 28 00, 0768 - 800 700
Bo Ringdahl, VD HiQ Stockholm, tel: 08 - 588 90 000
Annika Billberg, informationschef HiQ, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103

HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 900 anställda med kontor i Norden och Östeuropa. HiQ är noterat på den Nordiska Börsens midcap-lista. För mer information, besök www.hiq.se