HiQ International AB

HiQs valberednings arbete inför bolagsstämman 2006

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 13:59 CET

I enlighet med beslut på ordinarie bolagsstämma 2005 sammankallade HiQs styrelseordförande i oktober 2005 en valberedning bestående av Peter Rönström, representerande Lannebo fonder, Jan Andersson, Robur fonder, Tomas Ehlin, Nordea fonder samt Ken Gerhardsen, privat aktieägare, styrelseledamot och en av HiQs grundare. Valberedningen beslöt att till ledamot även välja HiQs styrelseordförande Anders Ljungh. Valberedningens ordförande har varit Peter Rönström.

Valberedningen har hållit två sammanträden och tagit del av VDs presentation och analys av företagets utveckling samt av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts av styrelsen. Det har här konstaterats att styrelsen representerar en bred, och för bolaget värdefull kompetens samt att styrelsearbetet under året bedrivits på ett engagerat och konstruktivt sätt.

Valberedningen föreslår, mot denna bakgrund, omval av ledamöterna Anders Ljungh, Carl Bildt, Ken Gerhardsen, Jukka Norokorpi, Christina Ragsten Pettersson, Leila Swärd samt VD Lars Stugemo med Anders Ljungh som styrelsens ordförande. Valberedningen konstaterar att samtliga styrelseledamöter, förutom VD, är att betrakta som oberoende.

För valberedningens övriga förslag hänvisas till kallelsen till bolagsstämman som kommer att offentliggöras i slutet av mars. Ordinarie bolagsstämma i HiQ International AB hålls den 27 april.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Peter Rönström, valberedningens ordförande, tel: 08-56 22 52 00
Anders Ljungh, styrelseordförande HiQ samt ledamot i valberedningen, tel: +44 778 597 2029
Annika Billberg, informationschef HiQ, tel: 08-588 90 015, 0704-200 103
HiQ är ett IT- och managementkonsultföretag som arbetar med högteknologiska lösningar inom kommunikation, programvaruutveckling och simuleringsteknik. Bolaget är ledande inom dessa områden och har Norden som hemmamarknad. HiQ har fler än 650 anställda med kontor i Sverige, Finland och Danmark. HiQ är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-lista. För mer information, besök www.hiq.se