Statens Fastighetsverk

Hiss ett lyft för Kalmar slott

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 13:11 CET

Nu är det klart att Statens fastighetsverk (SFV), som förvaltar Kalmar slott, får bygga en hiss på slottet. I och med den nya hissen blir slottets populära evenemangsdelar som Borgstugan, Gröna salen, Sturesalen och Slottskyrkan tillgängliga för alla. Hissen beräknas stå klar till nästa sommar.

-          Kalmar slott är en av Sveriges mest kända historiska byggnader och en värdefull del av vårt kulturarv, säger Harald Pleijel, fastighetschef på Statens fastighetsverk. Hissen är en del i det utvecklingsarbete som Statens fastighetsverk och Kalmar kommun driver och som ska skapa förutsättningar för fler besökare till Kalmar slott, bättre tillgänglighet, fler publika ytor och en naturlig internationell mötesplats.

Kalmar slott är statligt byggnadsminne och utgör en välbevarad miljö med mycket högt kulturhistoriskt värde. En noggrann utredning har genomförts för att hitta en bra placering för hissen. Förutom antikvariska aspekter har även brandsäkerhet, möjlighet till utrymning och tekniska förutsättningar värderats. Arbetet med att installera hissen innebär bland annat att ett hisschakt kommer att dras genom ett tunnvalv från år 1555 och en igenmurad öppning, en tidigare ingång till kyrkan, kommer att öppnas på nytt.

-          Hissen stannar precis utanför Gröna salen där även trappan slutar, vilket gör att alla får samma entré till Gröna salen och Slottskyrkan, säger Anders Magnusson, förvaltare på Statens fastighetsverk. Genom att placera hissen just här bevarar vi den mäktiga känslan man som besökare får när man kliver in i Gröna salen. Detta blir en historisk händelse, en årsring från vår tid på Kalmar slott.

Åtgärderna bidrar också till en bättre arbetsmiljö. Nästa steg i att göra slottet öppet för alla är att utreda tillgängligheten till paradvåningen.

För mer information kontakta:

Anders Magnusson,
förvaltare Statens fastighetsverk, 0455-300 392, anders.magnusson@sfv.se

Åsa Carlberg,
pressekreterare Statens fastighetsverk, 08-696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se

Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Vi äger allt detta tillsammans och SFV:s uppgift är att förvalta det på bästa sätt.