Arbetsmiljöverket

Hissförbud medför annan planering av ROT-arbeten

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 08:17 CET

Efter ett flertal dödsolyckor och allvarliga tillbud under 2000-talet har Arbetsmiljöverket upprepade gånger varnat för att transportera skrymmande gods i oskyddade personhissar utan korgdörr.  Från och med halvårsskiftet 2007 är sådan användning förbjuden.

Detta innebär att byggföretag som åtar sig större renoveringsarbeten i äldre flerfamiljshus  - där dessa hissar är vanliga  - måste hitta andra lösningar att få upp och ned  stora och tunga laster mellan de olika våningsplanen. Bärande i trappor av gods som väger mer än 15 kilo ska inte heller förekomma.

För cirka ett år riktade Arbetsmiljöverket, genom ett generaldirektörsbeslut, förbud mot en  byggfirma i Solna. Företaget renoverade badrum och bytte stammar. Vanliga små, oskyddade personhissar användes även för transporter av rivningsmaterial och annat skrymmande gods.

En stor del av landets fastighetsbestånd behöver moderniseras. Många ROT-arbeten är redan i gång. Det kan bli aktuellt med nya förbud.

─ Företagen bör i samband med att de åtar sig arbetet undersöka hur frågan om transporter av skrymmande gods mellan våningsplanen kan organiseras. Finns bara personhissar, som inte uppfyller kraven för detta, måste transporter organiseras på annat sätt, kanske utifrån. Det kan i sin tur innebära att man måste ta sig in via ett fönster för att lyfta upp respektive få ned material, säger distriktschefen i Stockholm, Håkan Edén, som i dagarna skickar iväg en underrättelse om eventuellt förbud.

Förbudet infördes  i de reviderade föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyfthjälpmedel, AFS 2006:6 , 23 §, som lyder:

Skrymmande gods får endast transporteras i hissar

1. som är speciellt konstruerade för detta,

2. som är försedda med korgdörr eller

3. vars korgöppning är försedd med skyddsanordning som stoppar hissen om godset kommer i kontakt med schaktväggen.

Läs mer på www.av.se

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Håkan Edén, distriktschef, tel 08-475 01 73

Ewa Skalleberg, bitr distriktschef, 08-475 22 27

Anna-Carin Nordlund, arbetsmiljöinspektör, 08-475 01 34