Miljödepartementet

Historisk dag när de första fria havsområdena i världen skyddas av atlantländer

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 16:56 CESTIdag utsåg 16 länder vid ett ministermöte i Bergen, Norge, flera havsområden i det fria havet i Atlanten till skyddat område vilket är första gången i historien. Det var under det regionala havskonventionsmötet om skyddet av den marina miljön i Nordostatlanten, OSPAR,  som bland annat detta beslut togs.

- Det är glädjande att vi kunnat nå konkreta beslut på en rad områden som ett nätverk av marint skyddade områden, försiktighetsåtgärder vid oljeborrning till havs, skydd av hotade arter och habitat samt åtgärder mot marint skräp, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

-  Samtidigt återstår mycket arbete och nya utmaningar - det är därför viktigt att vi också enats om en strategi om det framtida arbetet och målsättningar de kommande åren, säger Sveriges delegat havsmiljöambassadör Gabriella Lindholm.


Vid mötet behandlades bland annat:
En rekommendation antogs för förhindra  oljeutsläpp med anledning av katastrofen i Mexikanska golfen. OSPAR skall se över det regelverk som tillåter borrningar under extrema förhållanden (t ex djup, grundförhållanden) och bedöma vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas.

OSPAR har sedan 2003 arbetat med att etablera ett nätverk av marina skyddade områden. Under åren fram till idag har flera av OSPAR:s kontraktsslutande parter utsett områden inom sin jurisdiktion. Vid detta möte dubblar OSPAR nu detta område genom att utse områden i det fria havet (länk karta).

Mötet tog  ett stort  antal beslut om skydd av skyddsvärda arter och habitat.

Stor uppmärksamhet ägnades åt problemen vid marint skräp som förutom stor miljöpåverkan får stora ekonomiska följder vid städning mm. Sverige som länge drivit frågan, nådde framgång i att utveckla konkreta reduktionsmål och förstärkta åtgärder.

Mötet beslutade också att ett närmare samarbete skulle inledas mellan OSPAR och den regionala havskonventionen för Östersjön (HELCOM)


Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45

Ann-Louise Månsson
Kansliråd
070-284 11 74

Helene André
Departementssekreterare
072-225 18 87
-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Läs mer om Ospars ministermöte på Naturvårdsverkets webbplats (http://www.naturvardsverket.se/sv/Arbete-med-naturvard/Satsning-pa-havsmiljo/Internationellt-arbete/Ospars-havsmiljoarbete/Aktuellt-om-Ospar)
OSPAR (http://www.ospar.org)
Helcom (http://: www.helcom.org)