Länsförsäkringar

Historisk emission på den svenska obligationsmarknaden

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 08:56 CET

Den 24 november lanserar Länsförsäkringar Bank en historisk benchmarkobligation. Det innebär att investerare kan köpa en ny svensk likvid benchmarkobligation av hög kvalitet. Det är första gången på över 20 år som en ny aktör går in på den svenska marknaden för likvida bostadsobligationer.

– Detta är ett viktigt steg på vår väg mot säkerställda obligationer. Vi väljer att fokusera
på den svenska marknaden och svenska investerare och kommer att göra det som krävs för att kunna hålla en hög likviditet i obligationen, säger Anders Borgcrantz, vice VD, Länsförsäkringar Bank.

Emissionen är ett femårigt benchmarklån där målsättningen är att nå fem miljarder svenska kronor i volym. Detta introduktionslån är det första steget mot att upprätta ett komplett benchmarkprogram. Lånet kommer att noteras på Stockholmsbörsen. Market makers är Swedbank, Danske Consensus/Danske Markets och Nordea.

– Nu erbjuder vi ett mycket intressant placeringsalternativ för den svenska marknaden. Dessutom stärker det vår position på marknaden och möjligheten till fortsatt tillväxt. Det säkerställer också att vi även i fortsättningen kan erbjuda kunderna attraktiva priser på bolån, säger Anders Borgcrantz.

Under förutsättning att bolaget får tillstånd från Finansinspektionen kommer Länsförsäkringar Banks dotterbolag, Länsförsäkringar Hypotek, att ge ut säkerställda under slutet av kvartal två eller under kvartal tre 2007. Målet är att nå en trippel A rating för den säkerställda upplåningen.

Innehavare av obligationer utgivna under Länsförsäkringar Banks MTN-program och EMTN-program samt obligationer utgivna under program för utgivning av benchmarklån, kommer att erbjudas möjligheten att byta sina innehav till motsvarande säkerställda obligationer i Länsförsäkringar Hypotek. Byteserbjudandet kommer att vara rakt, vilket innebär att det kommer att genomföras utan att någon premie behöver betalas.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Borgcrantz,

vice vd Länsförsäkringar Bank AB

073-96 412 51, 08-588 412 51Dag Rosander,

Presschef Länsförsäkringar AB

08-588 414 99, 073-96 414 99Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.