Folkpartiet

Historisk KU-kritik

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 14:33 CEST

- Den eniga kritiken som Konstitutionsutskottet riktar mot sex statsråd i regeringen är historisk. KU har pekat ut fler statsråd som ansvariga för de missgrepp som skedde och skärpt kritiken på ett antal punkter jämfört med Katastrofkommissionens rapport.

- Riksdagens konstitutionsutskott (KU) har granskat statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning med anledning av flodvågskatastrofen den 26 december 2004. Granskningen har utmynnat i kraftig kritik av regeringens och Regeringskansliets beredskap inför stora katastrofer som kan drabba svenskar utomlands samt av regeringens agerande eller brist på agerande i det akuta läget. Den har också bidragit till att klarlägga att tydlig och korrekt information om katastrofen nådde ett antal statsråd och statssekreterare i ett mycket tidigt skede av katastrofen.

- KU konstaterar att statsminister Göran Persson har haft ansvaret för att det inte fanns en fungerande krisorganisation i Regeringskansliet för hantering av allvarliga kriser. Därmed bär också Persson det övergripande ansvaret för Regeringskansliets tillkortakommanden vid hanteringen av tsunamins konsekvenser för de svenskar som drabbats. Den bild som kan finnas av socialdemokraterna som regeringsdugliga har fått sig en knäck.

- Alliansen konstaterar att den tidigare utrikesministern Laila Freivalds har tvingats dra konsekvenserna av sitt agerande under flodvågskatastrofen och inför hotet om en misstroendeförklaring avgått.

- Partierna i Allians för Sverige kommer inte att väcka misstroendeförklaring mot statsminister Göran Persson. Det svenska folket har på valdagen den 17 september möjlighet att visa om de har fortsatt förtroende för ministären Persson.

______________________

Kontakt:
Ulrica Schenström (m)
Presschef
Tel: 073-682 80 02 Joakim Bergström (fp)
Pressekreterare åt Lars Leijonborg
Tel: 070-772 74 47
Sara Malmgren (kd)
Pressekreterare åt Göran Hägglund
Tel: 070-535 07 87 Johan Hammarqvist (c)
Pressekreterare åt Maud Olofsson
Tel: 070-326 15 02