Folkpartiet

Historisk KU-kritik mot Göran Persson

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 12:15 CEST

- Statsminister Göran Persson pekas ut som huvudansvarig för de allvarliga brister som har funnits i regeringskansliets krisberedskap. Sex statsråd får kraftig kritik. Bakom kritiken står ett enigt utskott. Utskottets betänkande är historiskt.

Det säger riksdagsledamoten Tobias Krantz, folkpartiets talesman i
konstitutionsutskottet, KU, i samband med att KU, på torsdagen
presenterade resultatet av sin granskning av regeringens agerande med
anledning av flodvågskatastrofen.

- Konstitutionsutskottet har efter en omfattande granskning nått enighet
om att kritisera regeringen och enskilda statsråd på ett stort antal
punkter. Ylva Johansson, Leni Björklund, Pär Nuder och Carin Jämtin får
alla skarp kritik av utskottet. Numera avgångna utrikesministern Laila
Freivalds får rättmätigt bära ett tungt ansvar för att
utrikesdepartementet inte fungerade i den uppkomna krissituationen.

- Från folkpartiets sida har vi, i likhet med Katastrofkommissionen, velat
poängtera statsminister Göran Perssons särskilda ansvar för de brister som
har funnits i regeringskansliets krisberedskap. Utskottets utlåtande är
mycket tydligt på denna punkt.

- Att utskottet är enigt är en stor styrka. Och att utskottet har kunnat
enas om så skarp kritik är unikt. Inte minst under de senaste dagarnas
diskussioner uppfattar jag att inte minst socialdemokraterna har rört sig
tydligt i riktning mot att vilja rikta kritik mot regeringen. Det är
glädjande. Att utskottet har samlats kring ett kritiskt betänkande är
viktigt för alla dem som har drabbats av katastrofen och för att
förtroendet för den svenska statsförvaltningen ska kunna återställas,
säger Tobias Krantz (fp).

_______________________________________

Tobias Krantz
riksdagsledamot (fp)
0707 - 83 14 64 tobias.krantz@riksdagen.se

Niki Westerberg
Presschef (fp)
070 - 937 1525