Utrikesdepartementet

Historisk resolution om HBT-frågor antagen i FN

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 15:47 CEST

I dag har en resolution om våld mot och diskriminering av homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) antagits i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Händelsen är unik, eftersom det är första gången som en resolution om HBT-frågor antas i FN. Med tanke på den senaste tidens utveckling i vissa afrikanska länder är det särskilt glädjande att Sydafrika tog initiativ till resolutionen.

Resolutionen, som stöttades av bland annat Sverige och övriga EU-länder, uppmanar FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter att dokumentera diskriminerande lagar och våldshandlingar som sker i alla delar av världen mot HBT-personer. Resultatet av studien ska sedan diskuteras av FN:s råd för mänskliga rättigheter i mars 2012. Rådet ska då också se över lämpliga sätt att följa upp hur det internationella regelverket för mänskliga rättigheter kan användas för att bekämpa könsrelaterat våld och diskriminering.

Kränkningar av och fördomar mot HBT-personer förekommer i stora delar av världen och i ett 70-tal länder är homosexualitet fortfarande förbjudet. Frågan är kontroversiell och det finns ett stort motstånd bland vissa stater att diskutera frågan ur ett människorättsperspektiv. Inom FN har frågan hittills endast behandlats inom ramen för en resolution som Sverige och de övriga nordiska länderna lägger fram om summariska avrättningar. Regeringen ser därför resolutionen som antogs idag som ett viktigt steg i FN för att stärka HBT-personers åtnjutande av mänskliga rättigheter.

FN:s människorättsråd
FN:s människorättsråd består av 47 medlemmar som har rösträtt. Sverige har status som observatör och får därmed inte rösta.


Kontakt:
Måns Molander
Kansliråd
Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt
08-405 59 32
070-542 35 98