SKTF

Historisk uppslutning kring framtidens äldrevård

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 10:10 CEST

Under våren har flertalet av Sveriges pensionärsorganisationer, anhörig-organisationer och de offentliganställdas fackförbund tillsammans med olika intresseorganisationer arbetat för ett gemensamt upprop för framtidens äldrevård. Det är i sig en unik samling av krafter, idéer och kunskap inom ett brännande aktuellt område som nu presenteras under Almedalsveckan.

Fredagen den 9 juli kl 09.00
hålls en hearing i Visby, Wisby Hotel, Spegelsalen under rubriken

Tålmodig och taktfast dirigent sökes!

Medverkar gör bla
Carin Mannheimer, Ulla Gurner, Agneta Stark, Anna Bäsén, Ingrid Burman, Christer Åkerlind, Ellen Hyttsten, Berit Högman och Bengt Westerberg.

Vi vet att åldersgruppen över 80 i mitten av 2000-talet kommer att närma sig en kvarts miljon människor. Äldrevården står inför nya utmaningar. Redan i dag är det många som inte känner igen sig i den vård som ges till äldre. Allt större krav ställs på anhöriga och närstående då större delen av vården sker i eget boende.

Även de som sedan unga år har kroniska sjukdomar och funktionshinder blir äldre och får komplexa vårdbehov. Den etniska mångfalden bland äldre ökar. Och vi kommer dessutom att möta fler homo- bisexuella eller transpersoner som blir äldre. Äldrevården måste därför utvecklas för att kunna stödja alla på likvärdiga villkor.

Det finns pengar i dagens äldrevård – men de används inte effektivt. De skilda strukturer som finns för rehabilitering, vård och omsorg omöjliggör samverkan. På grund av bristen på samordning slösas stora summor av våra skattemedel bort på kortsiktiga lösningar. Medarbetarna i äldrevården kan inte fullt ut ta ansvar utifrån individens behov och de ges inte möjlighet att använda sina förvärvade kunskaper. Vi måste våga släppa loss den kreativitet och erfarenhet som finns hos dem.

Äldre har rätt att förvänta sig eget inflytande, kontinuitet, sammanhang och att alla yrkesgrupper samarbetar. Vi anser att de olika delarna för rehabilitering, vård och omsorg ska knytas ihop – och den äldres behov ska vara i fokus.


--------------------------------------------------------------------------------

Akademikerförbundet SSR, Anhörigrådet i Sverige, Dietisternas Riksförbund, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Föreningen Social Omsorg, HSO-Handikappförbundens samarbetsorgan, Leg. Sjukgymnasters riksförbund, RFSL, Riksförbundet Pensionärs Gemenskap,

SIOS - Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SKTF, Svenska Kommunalpensionärers Förbund, Sveriges Läkarförbund, Sveriges Pensionärsförbund, Sveriges Pensionärers Riksförbund, Turkiska Riksförbundet, Vårdförbundet


--------------------------------------------------------------------------------

SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar.

Presschef Anna Karin Wallberg
tel 08-789 64 70 och mobil 070–630 40 09

Pressombudsman Maria Martinsson
tel 08-789 64 77 och mobil 070-655 50 48

SKTF Kungsgatan 28 A, Box 7825, 103 97 Stockholm.
www.sktf.se, sktf@sktf.se