Bixia

Historiska dagar för de svenska elpriserna

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 08:07 CET

Den 1 november delades Sverige in i fyra elområden. Enkelt uttryckt beror det på en obalans i var elen produceras mot var den används. De nya elområdena gör att södra Sverige, som använder mest el och producerar minst el, oftast kommer ha högre elpriser än i norra Sverige.

- Vi tror dock på förhållandevis låga elpriser framöver, säger Joakim Borén, privatmarknadschef på Bixia.

Elmarknadsläget just nu

- De låga priserna håller i sig. Det beror huvudsakligen på oron på finansmarknaderna och då främst i Europa och Grekland. Dessutom har kronan stärkts något gentemot euron. Vi har fortfarande välfyllda vattenmagasin och även om kärnkraften har relativt låg tillgänglighet just nu, tror vi för närvarande inte på några extrema elpriser under vintern, berättar Joakim Borén.

De första handelsdagarna med fyra elområden i Sverige har hittills gett förväntat resultat. SE4, som det sydligaste elområdet kallas, fick högre elpris än övriga områden. När elområdena infördes den 1 november, skiljde det knappt 2 öre på spotpriset mellan det nordligaste området SE1 och det sydligaste, SE4. Dagen efter skiljde det nästan 10 öre. 

Det är svårt att sia om hur stora prisskillnader det kommer att bli framöver. Förutom de fundamentala faktorer som vi brukar prata om - som nivåerna i vattenmagasinen, kärnkraftens tillgång, valuta, råvarupriser och väder - medför elområdesindelningen ytterligare parametrar. Det är främst handeln med CFD-kontrakt, Contract for Difference, som fortfarande inte riktigt fungerar.

– I ett normalläge, det vill säga när alla parametrarna fungerar, är en rimlig prisskillnad cirka 4-6 öre per kilowattimme. Energimarknadsinspektionen har räknat ut att en villakund med en elanvändning på 20 000 kWh kan få betala cirka 3 000 kr/år mer i det sydligaste elområdet jämfört med i det norra, berättar Joakim Borén.

Bixia rekommenderar

- Vi fortsätter att rekommendera att välja ett rörligt elpris. Eventuellt kan man komplettera med en kortare bindning över vintern om man önskar en större trygghet för sina elkostnader, avslutar Joakim Borén.

Fakta om elområdesindelningen:

www.svenskenergi.se

www.svk.se

www.bixia.se

För mer information kontakta gärna:

Joakim Borén, chef privatmarknad, Bixia, 073-351 47 48

Anna Fjellner, pressansvarig, Bixia, 076-828 58 11

Bixia Rapport publiceras regelbundet av Bixia och innehåller information och analyser kring det aktuella elpriset i Sverige. Informationen som ligger till grund för analysen kan ändras snabbt och göra dem inaktuella.

 

Bixia AB är ett fristående elbolag med nio delägare: Tekniska Verken i Linköping AB, Växjö Energi AB, Mjölby Svartådalen Energi AB, Bjäre Kraft, Södra Hallands Kraft, Sandviken Energi, Nässjö Affärsverk AB, Borgholm Energi AB, Oxelö Energi och Sandviken Energi. Koncernen har totalt 18 kontor. Dessa finns i Linköping, Borgholm, Göteborg, Helsingborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken, Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup, Växjö och Ängelholm.

Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och erbjuder attraktiva energi- och kommunikationsprodukter. Bixia har ca 300 000 kunder och omsatte 2010 cirka 3,8 Mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad och småskalig energiproduktion och är det elhandelsbolag som köper in mest närproducerad el från cirka 600 anläggningar. www.bixia.se.