Motorhistoriska Riksförbundet

Historiska fordon hotas av svenska myndigheter

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2013 10:32 CEST

Volvo PV 36 Carioca från 1935, foto: Volvo museum.

DEBATTARTIKEL

Över hela Sverige görs årligen det fordonshistoriska kulturarvet tillgängligt vid 1000-tals evenemang och på 100-tals museer tack vare en av landets största folkrörelser. Det är enskilda och föreningar som genom hårt ideellt arbete bevarar gårdagens fordon till glädje för dagens och framtidens generationer.

Men vi upplever statliga myndigheter som mer eller mindre medvetet sätter käppar i hjulen för det rullande kulturarvet. De som förvaltar vår fordonshistoria drabbas av en märklig och som vi upplever det godtycklig myndighetsutövning. Nedan redovisas ett litet axplock av sådant som händer när fordonshistoriker möter Tullverket, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen.

Ett historiskt fordon måste tidigare ha varit registrerat i Sverige för att av myndigheterna betraktas som historiskt. En T-Ford som nyligen importerats från Norge är således inte historisk! Ska de va´så´ här?

I vissa fall krävs det dispens för att kunna registrera ett historiskt fordon i Sverige.  Avgiften för en sådan dispensansökan har de senaste fyra åren ökat från 600 kr till 2.600 kr, dvs med 333 procent. Ska de´va´så här?

Till gamla fordon hör ibland vackra handskrivna registreringshandlingar med stämplar och ”frimärken” och allt. Dessa handlingar är av stort kulturhistoriskt värde och ska naturligtvis följa med fordonet. Men så tycker inte myndigheterna, de begär in dessa gamla originaldokument för att behålla dem, enligt egen utsago för att senare förstöra dem. Ska de´va´så här?

Det strikta regelverket vid ursprungskontroll motiveras med att det finns 5.500 stulna historiska fordon i landet. Våra undersökningar pekar snarare på att det rör sig om enstaka historiska fordon per år som stjäls. Ändå fortsätter myndigheterna att hävda något uppenbart oriktigt utan att kunna visa på sina underlag. Ska de´va´så här?

I en statlig utredning har föreslagits att privatpersoner inte ska få demontera sin bil för att kunna återanvända reservdelar, man bedömer detta som illegal bilskrotning. Ska de´va´så här?  Häromdagen förklarade att Miljöminister Lena Ek i ett interpellationssvar att föreslaget inte kommer att genomföras – stort tack!

En av myndigheterna säger på sin hemsida att endast fordon som godkänts vid kontrollbesiktning ska kunna exporteras. Det betyder att historiska renoveringsobjekt måste stanna i landet.  Undantag föreslås visserligen, således kan det vara ok om ”...batteriet saknas eller att någon pedal behöver bytas ut”. Ska de´va´så här?

Om man importerar ett fordon från ett land utanför EU, så ska man betala tull. Det finns en särskild tullsats för samlarfordon. Men reglerna säger att ett samlarfordon måste vara av ”historiskt och etnografiskt intresse” och att ”Utöver detta kan Tullverket neka en klassificering som samlarobjekt om det blir tydligt att fordonet inte visar på ett betydelsefullt steg i utvecklingen av mänskliga landvinningar eller ett skede i denna utveckling.” Ska de´va´så här?

Motorhistoriska Riksförbundet värnar om att våra historiska fordon ska kunna bevaras för kommande generationer. Det är därför dags att Sverige får ett lagfäst kulturarvsskydd som gäller även det rörliga kulturarvet.  Myndigheter ska inte kunna hitta på godtyckliga regler som drabbar de som är fordonshistoriskt intresserade.  Vi kommer aktivt att stödja att en sådan lagstiftning kommer till stånd.

Peter Edqvist, förbundsordförande Motorhistoriska Riksförbundet

Anders Åkesson, riksdagsledamot, Centerpartiet

Annelie Enochson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Lars Gustafsson, riksdagsledamot, Kristdemokraterna


Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) grundades 1969 av 13 ideella samlarfordonsföreningar. Idag består MHRF av 171 klubbar och föreningar med tillsammans ca 94 000 medlemmar. MHRF är den fordonshistoriska rörelsens remissinstans i vägtrafik-, miljö-, skatte- och kulturpolitiska frågor.