Kristdemokraterna, KD

Historiska vägar väger tungt

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 09:23 CET

– Den omfattande utbyggnaden av områden i Torslanda och Björlanda innebär att den unika och kulturhistoriskt intressanta miljön riskerar att falla i glömska. Enkla åtgärder som att sätta upp en kort information om områdets historia på relevanta platser minskar risken att detta fantastiska arv faller i glömska.

Det säger Carina Liljesand, kristdemokratiskt kommunalråd, i en motion till Göteborgs kommunfullmäktige.

– Många av dagens lite slingriga vägar i dessa områden har rötter som går tillbaka ända till den yngre järnåldern. De omfattande förändringar i vägnätet innebär att flera av de äldre partierna tas bort. Att låta vägarna berätta områdets historia är ett nytt grepp som skulle kunna prövas. Historien kan finnas tillgänglig på hållplatser och i bussar som dagligen har en stor publik, informationen kan också tryckas i foldrar som delas ut till hushållen i de berörda områdena, inte minst nyinflyttade, säger Carina Liljesand.

Nedan bifogas motionen i sin helhet.

Motion till Göteborgs kommunfullmäktige av Carina Liljesand (kd) om att låta vägarna berätta sin historia.

Idag pågår en omfattande utbyggnad av bostäder och vägar främst i Torslanda och Björlanda. I detta område finns rikligt med kulturhistoriska lämningar från äldre tider. Dessa vittnar om en bygd med omfattande bebyggelse och aktiviteter från tider långt innan stadskärnan grundlades, under en tid då stora delar av Hisingen var en bördig jordbruksbygd. Många av dagens lite slingriga vägar i dessa områden har till vissa delar sina rötter i detta äldre kulturlandskap – och de kan därför för den invigde berätta en mycket spännande och lång historia åtminstone allt sedan yngre järnålder. Nu pågår omfattande förändringar i vägnätet och flera av de äldre partierna tas nu bort.

Vi vet att det idag finns ett stort intresse för historia och vi menar att dagens trafikanter borde får del av den kunskap som finns kring detta på våra kulturhistoriska institutioner. Att låta vägarna berätta områdets historia är ett nytt grepp som skulle kunna prövas. Historien kan finnas tillgänglig på hållplatser och i bussar som dagligen har en stor publik, informationen kan också tryckas i foldrar som delas ut till hushållen i de berörda områdena, inte minst nyinflyttade.


Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag

Att Kulturnämnden ges i uppdrag att låta vägarna i Torslanda och Björlanda berätta sin historia.Carina Liljesand
Kristdemokraterna

För mer information:

Carina Liljesand
Kommunalråd (kd)
tel. 031-61 28 01
mobil. 0707-61 28 01

Mathias Bred
Politisk sekreterare (kd)
tel. 031-61 28 05
mobil. 0702-75 33 60

www.goteborg.kristdemokraterna.se