Equmeniakyrkan

Historiskt beslut ska göra fler röster hörda

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 15:53 CEST

Att använda konsensusmetoder handlar förenklat om att inför ett beslut, diskutera tills alla känner att de har fått sin linje presenterad. På så sätt blir så många perspektiv som möjligt framförda.

– Alla kommer inte vara överens, men målet är att alla förstår varandra och att alla känner sig hörda, säger Lasse Svensson.

Beslutet som fattades på Equmeniakyrkans årliga kyrkokonferens, är helt i linje med en historia av att värna olika gruppers möjlighet att vara med och påverka beslutsprocesser.

– Långt innan det fanns allmän rösträtt i Sverige hade kvinnor rätt att rösta i våra bildarsamfund. Det är ett arv vi är stolta över, och demokratiutveckling är något vi tar på stort allvar, säger Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare.

En manual för beslutsfattande som utgår från konsensusmetoder har antagits och kommer användas 2017 och 2018 innan den sedan utvärderas.

Kyrkornas världsråd använder konsensusmetoden sedan 2005 och i Equmeniakyrkan är förhoppningen nu att den nya metoden kommer innebära att fler grupper får komma till tals. Riskerna med en traditionell debatt- och beslutsform är som för alla föreningar och organisationer, att de mest vältaliga och vana får störst inflytande – det är något Equmeniakyrkan tycker är viktigt att förändra.

– Samtalet är viktigt för oss och vi bär alla på olika gåvor och insikter. Om vi går miste om vad vissa grupper eller människor har att säga förlorar vi något värdefullt, säger Sofia Camnerin.

– Det känns spännande att på det här sättet driva på utvecklingen. Vi söker hela tiden nya vägar för att fler ska bli delaktiga.

För mer information:
George Olvik, kommunikationschef
george.olvik@equmeniakyrkan.se
08-5800 3135

Equmeniakyrkan är ett trossamfund som består av nästan 750 församlingar som finns över hela Sverige. Equmeniakyrkan bildades 2001 av tidigare Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige.