Sundsvall Energi

Historiskt låg oljeförbrukning vid Korstaverket

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 07:00 CEST

Aldrig någonsin har oljeförbrukningen vid Korstaverket varit så låg – det visar 2015 års miljöredovisning.

- Det här är mycket glädjande siffror för oss och resultatet av ett strategiskt och miljömedvetet arbete. Den låga oljeförbrukningen beror nästan uteslutande på ett lyckat energisamarbete med SCA som innebär att vi numer är ekonomiskt och miljömässigt oberoende av olja, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Fjärrvärmeproduktionen, som 2015 uppgick till 554 GWh, bestod till 97 procent av återvunnen energi. Endast 0,3 procent av bränslemixen avsåg olja.

- Till följd av den minskade oljeförbrukningen har svavel och stoft minskat kraftigt. Att vi dessutom kompletterat vår produktion med spillvärme från Östrand är också är en bidragande faktor, säger Hans-Erik Olsson, kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi.

Fotnot: Miljöredovisningen finns att läsa i sin helhet på www.sundsvallenergi.se


För mer information, kontakta: 

Anders Jonsson, VD, 060-19 20 72, 070-313 01 71
Hans-Erik Olsson, kvalitetsstrateg, 060-19 19 73, 070-662 59 69
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 060-19 16 17, 070-593 00 25

Målet och drivkraften för oss på Sundsvall Energi är att våra verksamheter el, fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster och återvinning ska vara bra för människorna och miljön samt bidra till Sundsvallsregionens fortsatta utveckling. Vi är det lokala alternativet på energimarknaden och står för mod, helhetssyn och öppenhet i våra relationer. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering. Sundsvall Energi ägs av Sundsvalls kommun och ingår i Stadsbacken AB.